IBN
Close

114Publicaţii

1714Descărcări

79094Vizualizări

Tărîţă Anatolie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(6)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 57. Publicaţii la conferinţe din RM - 41. Publicaţii peste hotare - 7.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 8. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 1. Cărţi publicate în RM
 • 1.1.Monografii - 2
 • 1.2.Contribuții în monografii - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 33
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 11
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 8
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 4
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 41
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 5
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2023 - 6

Impactul pesticidelor organoclorurate ajunse în sol cu peste 25 de ani în urmă în funcție de modul lor de utilizare
Tărîţă Anatolie
Institutul de Ecologie şi Geografie, USM
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2023. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-62-687-3.
Disponibil online 1 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de calitate a apei din afluenţii de dreapta ai fluviului Nistru
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Moşanu Elena
Institutul de Ecologie şi Geografie, USM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de calitate a apei fluviului Nistru
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Moşanu Elena , Lozan Raisa
Institutul de Ecologie şi Geografie, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 12 June, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interrelaţia calitatea aerului şi cea a depunerilor atmosferice solide (studiu de caz)
Lozan Raisa , Tărîţă Anatolie , Sandu Maria , Moşanu Elena , Comarnițchi Anna
Universitatea de Stat din Moldova
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The importance of the EMERALD sites for the conservation of biodiversity
Mosanu Elena , Tarita Anatol , Lozan Raisa , Sandu Maria
Institute of Ecology and Geography, MSU
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(15) / 2023 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 1 November, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Water quality of the Dniester river right tributaries depending on the pollution sources
Sandu Maria , Tarita Anatol , Mosanu Elena , Lozan Raisa
Institute of Ecology and Geography, MSU
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 1(15) / 2023 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 1 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 9

Assessment of the impact of biochemical processes at the sediment- water interface in aquatic ecosystems in the biosphere reserve ,,Prutul de Jos” on biodiversity in the context of climate change
Mosanu Elena , Tarita Anatol , Sandu Maria , Lozan Raisa
Institute of Ecology and Geography
Ecological chemistry ensures a healthy environment
2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-466-4 (PDF).
Disponibil online 3 October, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea aerului şi a precipitaţiilor atmosferice din teritoriul site-lui emerald „Pădurea Hânceşti”
Lozan Raisa , Moşanu Elena , Tărîţă Anatolie , Sandu Maria , Comarnițchi Anna , Zlotea Alexandr , Vereteno Anastasia
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 May, 2022. Descarcări-28. Vizualizări-469
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea științifică în serviciul studiului ariilor naturale protejate de Stat
Tărîţă Anatolie , Liogchii Nina , Moşanu Elena , Sandu Maria , Lozan Raisa
Institutul de Ecologie şi Geografie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conținutul amoniacului neionizat în raport cu valorile amoniului din clasele de calitate a apelor de suprafață
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Moşanu Elena , Lozan Raisa
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(345) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea impactului antropic asupra aerului atmosferic din ecosistemele ariilor naturale protejate de stat
Brega Vladimir , Tărîţă Anatolie , Stegărescu Vasile
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.2. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 22 March, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of detergents on the nitrification process of ammonium ions in natural waters
Sandu Maria1 , Tarita Anatol1 , Mosanu Elena1 , Dragalina Galina2
1 Institute of Ecology and Geography,
2 Moldova State University
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 4 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de calitate a apei din r. Prut și afluenții lui de stânga
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Stegărescu Vasile , Moşanu Elena , Lozan Raisa
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(346) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de calitate a apelor de suprafaţă din Regiunea de Dezvoltare Nord
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Moşanu Elena , Lozan Raisa
Institutul de Ecologie şi Geografie
Evaluarea și reglementarea impactului antropic asupra stabilității ecosistemelor urbane și rurale din Regiunea de Dezvoltare Nord a Republicii Moldova
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3586-0-6.
Disponibil online 8 December, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii de calitate a apelor de suprafaţă şi subterane din situl Emerald „Pădurea Hânceşti” şi zona limitrofă
Sandu Maria , Moşanu Elena , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(347) / 2022 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 11

Capacitatea de autoepurare a apei râurilor mici din Republica Moldova.
Sandu Maria1 , Tarita Anatol1 , Lungu Marina2 , Mosanu Elena1
1 Institute of Ecology and Geography,
2 Agenția de Mediu
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-410
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul amoniacului neionizat în apele de suprafaţă din bazinul hidrografic Dunărea şi Marea Neagră.
Sandu Maria , Tarita Anatol
Institute of Ecology and Geography
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(343) / 2021 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 January, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul amoniacului neionizat în apele de suprafaţă din regiunea de dezvoltare Nord
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul amoniacului neionizat în apele din râul Prut şi din afluenţii lui de stânga
Sandu Maria1 , Tărîţă Anatolie1 , Gladchi Viorica2 , Dragalina Galina2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(141) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 June, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul amoniacului neionizat în apele zonelor Ramsar din Republica Moldova
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Cozari Tudor , Moşanu Elena , Lozan Raisa
Institutul de Ecologie şi Geografie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-326-4..
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții fundamentale la crearea bazei de date a cadastrului fondului de Arii Naturale Protejate din Moldova
Tărîţă Anatolie , Sandu Maria , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Liogchii Nina
Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(63) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 15 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Irrigation possibilities of the soils from the Northern agricultural region of the Republic of Moldova located in the river basin of the Prut
Andriucă Valentina1 , Lozan Raisa1 , Tarita Anatol2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Institute of Ecology and Geography
Lucrări Ştiinţifice. Seria Agronomie
Nr. 1(64) / 2021 / ISSN 1454-7414 / ISSNe 2069-7627
Disponibil online 23 April, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Non-ionized ammonia pollution level of the small rivers waters in the central region of Republic of Moldova
Sandu Maria1 , Tarita Anatol1 , Dragalina Galina2 , Mosanu Elena1 , Lozan Raisa1
1 Institute of Ecology and Geography,
2 Moldova State University
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 16. 2021. Iași, România. .
Disponibil online 10 November, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile acumulării metalelor grele în sedimentele ecosistemelor acvatice din zona umedă de valoare internaţională „Lacurile Prutului de Jos”
Braşoveanu Valeriu , Tărîţă Anatolie , Sandu Maria , Motelica Liliana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Zonele umede - valori perene cu rol vital pentru omenire
2021. Slobozia Mare. ISBN 978-9975-72-598-9.
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prezentarea planului de management al zonei umede de importanță internațională Ramsar ,,Lacurile Prutului de Jos”
Tărîţă Anatolie , Sandu Maria , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Liogchii Nina
Institutul de Ecologie şi Geografie
Zonele umede - valori perene cu rol vital pentru omenire
2021. Slobozia Mare. ISBN 978-9975-72-598-9.
Disponibil online 27 September, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The content of heavy metals in the soils of the state protected natural areas in the south-eastern area of the Republic of Moldova
Tarita Anatol1 , Braşoveanu Valeriu1 , Jigău Gheorghe2
1 Institute of Ecology and Geography,
2 Moldova State University
Lucrări Ştiinţifice. Seria Horticultură
Vol. 64, / 2021 / ISSN 1454-7376 / ISSNe 2069-8175
Disponibil online 17 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Calitatea apelelor de suprafaţă din Ariile Naturale Protejate de Stat (raioanele Ialoveni şi Străşeni).
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Moşanu Elena , Lozan Raisa
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conţinutul amoniacului neionizat în apele din fl. Nistru şi afluenţii lui de dreapta.
Sandu Maria , Nedealcov Maria , Tărîţă Anatolie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(342) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea componenţei fizico-chimice şi indicii de calitate a apelor conexe ariilor naturale protejate de stat din raionul Anenii Noi
Tărîţă Anatolie , Sandu Maria , Moşanu Elena , Cozari Tudor , Lozan Raisa
Institutul de Ecologie şi Geografie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă consacrată jubileului "90 de ani ai Facultăţii Biologie şi Chimie"
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-76-307-3.
Disponibil online 17 July, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-924
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of ethanol, methanol and sulfides on the nitrification process of ammonium ions in natural waters
Sandu Maria1 , Tarita Anatol1 , Lupascu Tudor2 , Dragalina Galina3 , Mosanu Elena1
1 Institute of Ecology and Geography,
2 Institute of Chemistry,
3 Moldova State University
Present Environment and Sustainable Development
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1843-5971 / ISSNe 2284-7820
Disponibil online 6 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-603
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of ethanol, methanol and sulfides on the nitrification process of ammonium ions in natural waters
Sandu Maria1 , Tarita Anatol1 , Lupascu Tudor2 , Dragalina Galina3 , Mosanu Elena1
1 Institute of Ecology and Geography,
2 Institute of Chemistry,
3 Moldova State University
Present Environment and Sustainable Development
Ediția 15. 2020. Iași, România. .
Disponibil online 6 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-693
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele din afluenţii de dreapta ai fluviului Nistru (Răut, Bâc, Botna).
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Moşanu Elena
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(340) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 22 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele din fluviul Nistru
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Ţurcan Sergiu , Goreacioc (Arapu) Tatiana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări şi tendinţe actuale în cercetarea componentelor naturale şi socio-economice ale ecosistemelor urbane şi rurale Ediție specială dedicată aniversării octogenare a dr. habilitat, profesorului universitar, Laureatului Premiului de Stat, Constantin Matei, fondatorului Școlii de Geografie Umană în Republica Moldova
2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-89-160-8.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele râului Nistru
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Ţurcan Sergiu , Goreacioc (Arapu) Tatiana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Provocări și tendințe actuale în cercetarea componentelor naturale și socio-economice ale ecosistemelor urbane și rurale
Chişinău: Tipografia “Foxtrot”, 2020. ISBN 978-9975-89-160-8..
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-273
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan de management al Rezervației naturale ,,CĂRBUNA” – sit-ul EMERALD
Tărîţă Anatolie , Nedealcov Maria , Moşanu Elena , Sandu Maria , Lozan Raisa , Braşoveanu Valeriu , Cozari Tudor , Donica Ala , Ajder Vitalie , Brega Vladimir, Fasola Regina , Motelica Liliana , Grigoraş Nicolae, Zlotea Alexandr
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-3482-4-9
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plan de management al Rezervației naturale ,,Cărbuna” – sit-ul EMERALD
Tărîţă Anatolie , Nedealcov Maria , Moşanu Elena , Sandu Maria , Lozan Raisa , Braşoveanu Valeriu , Cozari Tudor , Donica Ala , Ajder Vitalie , Brega Vladimir, Fasola Regina , Motelica Liliana , Grigoraş Nicolae, Zlotea Alexandr
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
Chişinău, 2020 / ISBN 978-9975-3482-4-9
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 14

Bioacumularea metalelor grele în lemnul speciilor de arbori din ecosistemul forestier „Padurea Hânceşti”
Tărîţă Anatolie , Braşoveanu Valeriu
Институт Экологии и Географии
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-52. Vizualizări-803
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuții la ecologia umanității. Membrul corespondent al AȘM Ion DEDIU la 85 de ani
Nedealcov Maria , Stegărescu Vasile , Bunduc Petru , Ursu Andrei , Bulimaga Constantin , Tărîţă Anatolie , Bejan Iurie , Sîrodoev Ghenadie , Bacal Petru , Răileanu Valentin , Donica Ala
Institutul de Ecologie şi Geografie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(53) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica poluarii aerului atmosferic în Republica Moldova în contextul conventiilor de mediu
Brega Vladimir , Tărîţă Anatolie
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-34. Vizualizări-859
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Index of ammonia ions nitrification in Bac river water
Sandu Maria , Tarita Anatol , Mosanu Elena , Lozan Raisa , Goreacioc (Arapu) Tatiana , Turcan Sergiu
Institute of Ecology and Geography
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Index of ammonia ions nitrification in laces water
Sandu Maria , Mosanu Elena , Tarita Anatol , Lozan Raisa , Goreacioc (Arapu) Tatiana , Turcan Sergiu
Institute of Ecology and Geography
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-849
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din ocolul sivic Hârjauca.
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Moşanu Elena , Lozan Raisa , Ţurcan Sergiu
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(337) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-1047
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele de suprafaţă din zonele umede „Lacurile Prutului de Jos” şi „Unguri-Holoşniţa”.
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Ţurcan Sergiu , Goreacioc (Arapu) Tatiana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-896
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de nitrificare a ionilor de amoniu în apele din râul Prut şi afluenţii lui de stânga.
Sandu Maria , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Moşanu Elena , Ţurcan Sergiu , Goreacioc (Arapu) Tatiana
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-798
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicele de poluare cu nitrati a apei monumentelor naturale hidrologice protejate
Sandu Maria , Lozan Raisa , Tărîţă Anatolie , Ţurcan Sergiu , Comarnițchi Anna , Zlotea Alexandr
Institutul de Ecologie şi Geografie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-877
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Poluarea apelor de suprafata şi subterane cu compuşi ai azotului
Goreacioc (Arapu) Tatiana12 , Sandu Maria1 , Nastas Raisa2 , Tărîţă Anatolie1
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Institutul de Chimie
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-109. Vizualizări-1240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecologică a apei râului Bâc, zonă adiacentă ariilor naturale protejate de stat.
Sandu Maria , Moşanu Elena , Tărîţă Anatolie , Lozan Raisa , Goreacioc (Arapu) Tatiana , Ţurcan Sergiu
Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(339) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 2 March, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-710
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea resurselor de apa din satul Pogânesti raionul Hâncesti (studiu de caz)
Moşanu Elena1 , Sandu Maria1 , Tărîţă Anatolie1 , Beiu Marina2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie,
2 Universitatea de Stat din Tiraspol
Impactul antropic asupra calității mediului. Culegere de articole științifice dedicată dlui ION DEDIU membru corespondent AȘM la 85 de ani de la naștere și 62 ani de activitate științifică
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3308-0-0.
Disponibil online 17 November, 2019. Descarcări-37. Vizualizări-966
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testarea cărbunilor activi autohtoni pentru eliminarea ionilor de nitrit din apă.
Nastas Raisa1 , Goreacioc (Arapu) Tatiana2 , Ceban (Gînsari) Irina1 , Cebotari Irina1 , Lupaşcu Tudor1 , Sandu Maria2 , Tărîţă Anatolie2 , Mitina Tatiana1
1 Institutul de Chimie,
2 Institutul de Ecologie şi Geografie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(338) / 2019 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-1116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The trophical state of lakes from the Dniester river basin
Mosanu Elena , Sandu Maria , Tarita Anatol , Lozan Raisa
Institute of Ecology and Geography
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 114