IBN
Close
Djalilova Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2022 - 1

Значение форtепианной партии в цикле инструментальных трио ИНО В. А Ротару
Джалилова Наталья
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(43) / 2022 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 2 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-195
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Драматургические и исполнительские особенности Трио «Ино-1» Владимира Ротару
Джалилова Наталья
State University «Munzur», Tunceli
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 4. 2021. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Значение фортепианной партии в цикле инструментальных трио «Ино» В. А. Ротару
Джалилова Наталья , Мироненко Елена
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
CULTURA ȘI ARTA: cercetare, valorificare, promovare
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-117-80-7.
Disponibil online 6 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Стилевые и исполнительские особенности tрио ino-3 для фортепиано, скрипки и виолончели В. Ротару
Джалилова Наталья12
1 Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств,
2 Университет Им. Инёню
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(37) / 2020 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

The moldavian composer V. Rotaru and his chamber-instrumental work
Djalilova Natalia
Academy of Music, Theater and Fine Arts
Inönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi
Vol. 5, Nr. 1 / 2019 / ISSN 2458-7915 / ISSNe 2458-7915
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The neo-folklore style in a Rotaru’s trio for violin, piano and cello “INO-2”
Djalilova Natalia
Academy of Music, Theater and Fine Arts
Inönü Üniversitesi Kültür Ve Sanat Dergisi
Vol. 5, Nr. 2 / 2019 / ISSN 2458-7915 / ISSNe 2458-7915
Disponibil online 20 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стилевые и драматургические особенности трио ИНО-1 Владимира Ротару
Джалилова Наталья
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a V-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-68-377-7.
Disponibil online 9 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Особенности исполнения фортепианной партии в трио I.N.О.2 Владимира Ротару
Джалилова Наталья
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a IV-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3119-1-5.
Disponibil online 3 March, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Партита № 2 c-moll И.С. Баха в исполнении выдающихся пианистов Г. Гульда, М. Аргерих и Г. Соколова
Джалилова Наталья12
1 Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств,
2 Университет Им. Инёню
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 1(32) / 2018 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 10 April, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-684
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Стилевые особенности трио I.N.O. 3 для скрипки, фортепиано и виолончели В. Ротару
Джалилова Наталья
Академия Музыки, Театра и Изобразительных Искусств
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a III-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3126-7-7.
Disponibil online 1 March, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10