IBN
Close
Corjan-Colesnic Angela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2024 - 1

  Cuvântul poetic de Lucian Blaga în viziunea muzicală a compozitorului Igor Iachimciuc
Corjan-Colesnic Angela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Intertext
Nr. 1(63) / 2024 / ISSN 1857-3711 / ISSNe 2345-1750
Disponibil online 7 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

  Miniatura vocală dans de S. Pîslari pe versurile lui Nicolae Labiș: limbajul muzical și arhitectonica
Corjan-Colesnic Angela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
Vol.1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3311-6-6.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

  Duetul vocal Lasă-mă să-ţi aleg… de Laurenţiu Gondiu: conceptul ideatic şi limbajul muzical
Corjan-Colesnic Angela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Învățământul artistic – dimensiuni culturale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975—84-088-0.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Un fulg de soare pentru voce și pian de Laurențiu Gondiu : fuziuni stilistice și de gen
Corjan-Colesnic Angela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(35) / 2019 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 28 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-627
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

  Creaţiile vocale semnate de Laurenţiu Gondiu: aspecte stilistice şi de gen
Corjan-Colesnic Angela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a IV-a. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3119-1-5.
Disponibil online 3 March, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

  Influenţa limbajului jazzistic asupra cantecului Te salut, Chişinău! de Oleg Negruţa
Corjan-Colesnic Angela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influenţe jazzistice ale ciclului Poemele luminii pentru mezzo-soprano și pian de Igor Iachimciuc
Corjan-Colesnic Angela
Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Patrimoniul muzical din Republica Moldova (folclor şi creaţie componistică)
Ediția a III-a. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-3126-7-7.
Disponibil online 1 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7