IBN
Close
Iskender Topcu
Cuvinte-cheie (6): activitate lingvistică (1), linguistic activity (1), condiții pedagogice (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

Pedagogical conditions of forming communicative competences in students by means of game situations
Iskender Topcu
Ion Creanga Pedagogical State University of Chisinau
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1