IBN
Close
Babin Iuliana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Обращение к традициям и сакральная символика мастеров гобелена Украины и Молдовы (ХХ-нач. ХХI вв.)
Бабина Юлиана
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современный образовательный идеал дисциплины Гражданское воспитание в Республике Молдова: развитие компетенций демократической культуры
Бабина Юлиана
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-25. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Историческое и этнокультурное наследие в свете стратегий развития национальной культуры и художественного образования в Молдове
Бабина Юлиана
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Studii culturale
Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-52-213-7.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Formarea culturii etnoartistice la studenți prin valorificarea didactică a ornamentului covorului traditional
Babin Iuliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Valorificarea patrimoniului etnocultural în educaţia tinerei generaţii și a societăţii civile
Editia 4. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-105-4.
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul istoric și etnocultural în lumina strategiilor de dezvoltare a culturii naționale și educației artistice din Republica Moldova
Babin Iuliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Simpozionul național de studii culturale: dedicat zilelor europene ale patrimoniului cultural
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3358-0-5.
Disponibil online 10 January, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teatrul popular din Moldova şi Ucraina în contextul valorificării patrimoniului etnocultural comun
Babin Iuliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de Etnologie şi Culturologie
Nr. 26 / 2019 / ISSN 1857-2049
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Культурные интерференции в искусстве ковроделия Молдовы и Украины
Бабина Юлиана
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовая природа адвокатуры Украины в современных условиях и процессах глобализации
Бабина Юлиана12
1 Молдавский Государственный Университет,
2 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.1. 2019. Chişinău. ISBN 78-9975-149-79-2.
Disponibil online 17 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Tangențe şi particularităţi în arta textilă contemporană din Republica Moldova și din România
Simac Ana , Babin Iuliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(39) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teatrul popular în Republica Moldova şi Ucraina
Babin Iuliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare şi educaţie
Ediţia 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-074-3.
Disponibil online 30 December, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-745
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Мамай – тайны образа и расшифровки псевдонима
Бабина Юлиана
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Viaţa cotidiană în spaţiul Est-European din cele mai vechi timpuri până în prezent: abordări interdisciplinare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-058-3.
Disponibil online 9 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-932
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Творческие поиски Ирины Бурлаки в области художественного текстиля и дизайна
Бабина Юлиана
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(40) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 15 September, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теория обучения студентов орнаментальному искусству (в кадре курсов «текстильное искусство», «дизайн»)
Бабина Юлиана , Simac Ana
Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-492
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этнокультурный диалог как основной аспект восприятия мира в творчестве Ирины Бурлаки
Бабина Юлиана12
1 Кишиневский Государственный Педагогический Университет им. Иона Крянгэ,
2 AO «Floare-Carpet»
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 12 June, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-680
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Tehnologia ţesutului tapiseriei moderne in Republica Moldova
Babin Iuliana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Studiul artelor şi culturologie: istorie, teorie, practică
Nr. 2(31) / 2017 / ISSN 2345-1408 / ISSNe 2345-1831
Disponibil online 13 April, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Формирование этнохудожественной культуры студентов в области декоративно-прикладного искусства
Бабина Юлиана
Молдавский Государственный Университет
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 28 February, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16