IBN
Close
Rodoman Iulia
Cuvinte-cheie (39): дети (3), children (3), general health (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 3. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Cardiomyopathy secondary to Duchenne muscular dystrophy in children
Rodoman Iulia12, Palii Ina21, Sakara Viktoria K.1, Gladun Sergiu12
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Moldovan Medical Journal
Nr. 2(64) / 2021 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 4 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-63
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
miRNA profile in cardiomyopathies with dystrophine deficiency
Rodoman Iulia12, Palii Ina12, Dorif Alexandr1, Sakara Viktoria K.1
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Velo-cardio-facial syndrome diagnostics in moldova by comparative expression qPCR
Dorif Alexandr, Sakara Viktoria K., Palii Ina, Rodoman Iulia, Opalco Igor, Gladun Sergiu
Institute of Mother and Child
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 15 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Cardiac and renal impairment in occult viral hepatitis b, seropositive form. diagnostic confusion. Case presentation and literature review
Palii Ina12, Gudumac Eva12, Revenco Ninel12, Raba Tatiana1, Ciuntu Angela12, Pîrţu Lucia12, Rodoman Iulia12, Chiriac Adrian2, Cucu Ilona3, Bujor Dina12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 IMSP Spitalul Clinic Republican
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(87) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 11 September, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Disfuncția ventriculară stânga la băieții cu distrofie musculară duchenne
Rodoman Iulia1, Palii Ina12, Sacară Victoria2, Pîrţu Lucia1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 3(36). 2020. Washington, USA . ISBN 979-1-293-10109-3.
Disponibil online 4 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Manifestările cardiovasculare in infecția Covid-19 la copii: reviu de literatură
Palii Ina12, Pîrţu Lucia12, Rodoman Iulia12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(89) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
МикроРНК как биомаркер кардиомиопатии у женщин-носительниц мышечной дистрофии Дюшена
Родоман Юлия
Государственный Университет „Дмитрий Кантемир”
Viitorul ne aparţine
Ediţia 10. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3389-4-3.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Evaluarea sănătății generale a copiilor cu epilepsie ca criteriu al calităţii vieţii
Rotari Adrian, Spinei Larisa, Martalog Petru, Cenuşa Florin, Rodoman Iulia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(83) / 2019 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 June, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-497
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa monitorizării ambulatorii automate a tensiunii arteriale
Pîrţu Lucia12, Palii Ina12, Steclari Tatiana12, Rodoman Iulia12, Eşanu Veronica12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(84) / 2019 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stres-ecocardiografia cu efort fizic la pacienții cu distrofie musculară duchenne/becker
Rodoman Iulia1, Palii Ina2, Pîrţu Lucia21
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(84) / 2019 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Evaluarea comportamentului și abilităților cognitive a copiilor cu epilepsie ca criteriu al calităţii vieţii.
Rotari Adrian, Spinei Larisa, Martalog Petru, Cenuşa Florin, Rodoman Iulia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 June, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea stării generale de sănătate a copiilor cu epilepsie ca criteriu al calităţii vieţii
Rotari Adrian, Spinei Larisa, Martalog Petru, Cenuşa Florin, Rodoman Iulia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(77) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Evaluarea activităţii fizice a copiilor cu epilepsie ca criteriu al calităţii vieţii
Rotari Adrian, Spinei Larisa, Martalog Petru, Cenuşa Florin, Rodoman Iulia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(73) / 2017 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 June, 2017. Descarcări-22. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile evolutive ale accidentului vascular cerebral la copiii de vârstă mică în urma traumatismului cranio-cerebral: caz clinic
Călcâi Cornelia12, Hadjiu Svetlana21, Revenco Ninel12, Iavorschi Elvira1, Rodoman Iulia1, Vasilieva Maria1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-19. Vizualizări-577
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul Wiskott-Aldrich
Şciuca Svetlana12, Cotoman Aliona21, Selevestru Rodica1, Tomacinschi Cristina1, Rodoman Iulia1, Popovici Eugen2, Bologa Vitalie3, Cepoida Elena4
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
4 IMSP Spitalul Clinic Republican
Arta Medica
Nr. 4(65) / 2017 / ISSN 1810-1852
Disponibil online 25 January, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Caracteristici ale funcţiei respiratorii la copiii cu alveolită idiopatică fibrozantă
Şciuca Svetlana12, Selevestru Rodica21, Neamţu Liuba12, Rodoman Iulia21, Cotoman Aliona12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(69) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 22 December, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-1047
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16