IBN
Close
Hits: 12 Unique visitors: 12
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Butyka Eniko-Eva - 1. Descărcări - 13. Vizualizări - 430.
Articole în reviste din RM - 1.
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2016 - 1

Metoda balint în învăţământ, o modalitate de realizare a muncii în echipă.
Butyka Eniko-Eva
Asociaţia Balint din România
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2016 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 12 December, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1