IBN
Close
Păun Petru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2024 - 1

  The Influence of Reform of Criminal-Procedure Legislation on the Criminality Rate in Moldova
Vizdoga Tatiana1 , Tsonku Sanda1 , Prodan Svetlana2 , Păun Petru2 , Petrov Elena2
1 Moldova State University,
2 University of European Studies of Moldova
Pakistan Journal of Criminology
Vol. 16, / 2024 / ISSN 2074-2738 / ISSNe 2222-6648
Disponibil online 6 May, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

  Consideraţii generale privind evoluţia istorică a pedepsei penale și noţiunea acesteia
Păun Petru , Păun Alexandru
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Știinţa juridică autohtonă prin prisma valorilor și tradiţiilor europene
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-64-5.
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

  Analiza juridică a pedepselor penale aplicate persoanelor fizice în Republica Moldova
Păun Petru , Păun Alexandru
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(2) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 January, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Termenul justificativ de menţinere a persoanei în calitate de învinuit
Păun Petru , Bragaru Alina
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAI al RM: ştiinţe juridice
Nr. XVI(1) / 2016 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 17 January, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele aspecte privind neconcordanţa dintre prevederile legale referitoare la desemnarea ofiţerului de investigaţie cu atribuţii de ofiţer de urmărire penală
Păun Alexandru , Păun Petru
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 10(192) / 2016 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 2 December, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-1480
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele aspecte privind neconcordanţa între sancţiunile prevăzute de partea specială cu cele din partea generală a codului contravenţional
Păun Petru , Păun Alexandru , Furdui Sergiu
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(33-34) / 2016 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 April, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6