IBN
Close
Malarciuc Ludmila
Cuvinte-cheie (12): funcționalitatea și raționalitatea formelor (1), sistemele metrice (1), psihologia percepției (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2016 - 2

Aspectul conștient și intuitiv în procesul proiectarii artistice
Simac Ana, Malarciuc Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 February, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ergonomia și estetica – baza confortului în designul interior
Malarciuc Ludmila
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-609
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 2 of 2