IBN
Close
Pârvan Mariana
Cuvinte-cheie (20): cognitively (1), visual impairments (1), instruments (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Dezvoltarea gândirii la copiii cu deficiență de văz prin metoda Feuerstein
Pârvan Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.1. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-450-5.
Disponibil online 21 December, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Incluziunea studenților cu dizabilități în instituțiile de învăţământ superior din Republica Moldova
Maximciuc Victoria, Pârvan Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(35) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 29 June, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Redimensionarea competenţelor cadrelor didactice universitare din perspectiva integrării studenţilor cu dizabilităţi în învățământul superior
Ciobanu Adriana, Pârvan Mariana
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-476
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Pregătirea cadrelor didactice universitare pentru educaţia incluzivă a studenţilor cu dizabilităţi
Ciobanu Adriana, Pârvan Mariana
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Социально-психологическое сопровождение студентов с особыми образовательными потребностями в условиях высшего учебного заведения
Максимчук Виктория, Пырван Мариана
Государственный педагогический университет имени Иона Крянгэ
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-80-3.
Disponibil online 15 June, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5