IBN
Close
Harea Patricia
Cuvinte-cheie (104): ovary (7), ovar (4), copii (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 24.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 8
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 7
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 15

2022 - 2

Валидация композитного индекса King при перекрутах придатков матки у детей и подростков
Мишина Анна1 , Харя Патричия1 , Мишин Игорь2
1 Центр матери и ребенка,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia a XVI-a. 2022. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-906484–66-6.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вульвовагинальные доброкачественные мезенхимальные опухоли
Мишина Анна1 , Харя Патричия1 , Фуйор-Булхак Лилиана1 , Петрович Виржил1 , Мишин Игорь2
1 Центр матери и ребенка,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
Ediția 35. 2022. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-6046126-33–7.
Disponibil online 7 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Diagnosis and surgical treatment of ovarian tumors in pediatric patients
Harea Patricia , Mishina Anna , Harea Adrian , Dobreva Cristina , Fuior-Bulhac Liliana , Petrovich Virgil
Institute of Mother and Child
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
(R). 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 16 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Валидация композитного индекса Schwartz при перекрутах придатков матки у детей и подростков
Мишина Анна1 , Харя Патричия1 , Мишин Игорь23
1 Центр матери и ребенка,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
Ediția 34. 2021. Moscova, Rusia. .
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нейтрофильно-лимфоцитарный индекс при перекрутах придатков матки у детей и подростков
Мишина Анна1 , Харя Патричия1 , Мишин Игорь23
1 Центр матери и ребенка,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
Ediția 34. 2021. Moscova, Rusia. .
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Стромальные опухоли яичников
Харя Патричия , Мишина Анна , Харя Алина , Добрева К. , Фуйор-Булхак Лилиана , Петрович Виржил
Центр матери и ребенка
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia a XV-a. 2021. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-906484–60-4.
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 9

Borderline paraovarian serous cystadenoma at adolescent patient: case report
Harea Patricia , Şcerbatiuc-Condur Corina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosis and surgical treatment of ovarian tumors in pediatric patients.
Harea Patricia , Mishina Ana , Harea Adrian , Dobreva Cristina , Fuior-Bulhac Liliana , Petrovich Virgil
Institute of Mother and Child
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Endometrioza cicatricei postoperatorii în intervențiile obstetricale
Mişina Ana1 , Zaharia Sergiu2 , Şcerbatiuc-Condur Corina3 , Harea Patricia1 , Gheorghiţa Vadim3 , Mişin Igor3
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 5 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Endometrioza vulvei și perineului
Mişina Ana1 , Zaharia Sergiu2 , Harea Patricia1 , Fuior-Bulhac Liliana1 , Petrovici Virgil1 , Şor Elina23 , Mişin Igor32
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 1(74) / 2020 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 11 May, 2020. Descarcări-32. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leiomiomul ovarian: histogeneza, diagnosticul și tratamentul chirurgical
Mişina Ana1 , Harea Patricia1 , Petrovici Virgil2 , Mişin Igor3
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Arta Medica
Nr. 2(75) / 2020 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 26 August, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lipomul vulvar: analiza a șapte cazuri consecutive
Mişina Ana1 , Harea Patricia1 , Madan Diana1 , Petrovici Virgil2 , Şcerbatiuc-Condur Corina2 , Mişin Igor23
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(86) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-33. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ovarian tumors in Mayer-Rokitansky-Küster-Hauser: a case series
Harea Patricia , Şcerbatiuc-Condur Corina
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-238
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul laparoscopic al formațiunilor ovariene la pacientele pediatrice
Mişina Ana , Harea Patricia
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 5 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumorile ovariene stromale: analiza a 23 cazuri consecutive.
Mişina Ana , Harea Patricia , Fuior-Bulhac Liliana , Petrovici Virgil
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(86) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 September, 2020. Descarcări-25. Vizualizări-369
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Diagnosticul și tratamentul chirurgical al chisturilor paraovariene la copii și adolescente
Gudumac Eva1 , Mişina Ana2 , Harea Patricia2 , Fuior-Bulhac Liliana2 , Petrovici Virgil2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Arta Medica
Nr. 2(71) / 2019 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Torsiunea anexelor uterine la copii și adolescente
Mişina Ana1 , Gudumac Eva21 , Harea Patricia1 , Bernic Jana21
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 29 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-398
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tumorile ovariene gigantice la copii și adolescente
Harea Patricia
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(85) / 2019 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 8 February, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Гигантские опухоли и кисты яичников у детей и подростков
Харя Патричия
Центр матери и ребенка
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia a XIII-a. 2019. Moscova, Rusia. ISBN 978-5-906484-47-5.
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Лапароскопическое лечение доброкачественных образований яичников у детей и подростков
Мишина Анна , Харя Патричия , Мадан Диана
Центр матери и ребенка
Альманах института хирургии имени А.В.Вишневского
Nr. 1 / 2019 / ISSN 2075-6895
Disponibil online 28 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 42