IBN
Close
Ilaşcu Iurie
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Identificarea valorilor de patrimoniu cultural prin studierea istoriei satelor ca unicele păstrătoare ale specificului naţional
Ilaşcu Iurie
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 22, Vol.2. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-46-449-9; 978-9975-46-451-2.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Calitati metrologice de evaluare la disciplina istorie
Balmuş Nicolae , Ilaşcu Iurie
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului
Seria 21, Vol.2. 2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3370-3-8.
Disponibil online 14 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

20 de ani ai Centrului Editorial Tipografic de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”
Ilaşcu Iurie , Zgardan-Crudu Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(39) / 2018 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-580
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre originea satelor Toqsobeni şi Teleneşti de pe Prut
Ilaşcu Iurie
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Limba Română
Nr. 7-8(249-250) / 2018 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea şi cultivarea sentimentelor patriotice la elevii ciclului gimnazial prin predarea istoriei localităţii
Ilaşcu Iurie
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiMaterialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 20, Vol.2. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-374-4; 978-9975-46-376-8.
Disponibil online 11 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

200 de ani de la primul recensământ al Basarabiei ţariste din 1817
Ilaşcu Iurie
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(36) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia digitală succesoare a educaţiei pentru cultura informaţională
Ilaşcu Iurie
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Materialele conferinței științifice anuale a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 19, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-335-5.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La Toqsobeni, în căutarea urmelor strămoșilor qâpcegi, am dat peste mormintele ostaşilor kazahi!
Akmolla Guner1 , Ilaşcu Iurie2
1 Uniunea Scriitorilor din România,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(36) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 5 January, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-569
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Abordari psihopedagogice ale conceptului de manual digital şi aria de utilitate didactica a acestuia
Ilaşcu Iurie
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământuluiConferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 18, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-294-5.
Disponibil online 27 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Legatura dintre cunoastere si limbajul pedagogic
Ilaşcu Iurie
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Probleme ale ştiinţelor socioumanistice şi modernizării învăţământului Conferința științifică anuală a profesorilor și cercetătorilor UPS „Ion Creangă”
Seria 17, Vol.1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-46-239-6.
Disponibil online 1 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Manifestarea formelor conştiintei sociale realizate în baza educatiei istorice
Ilaşcu Iurie
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Republica Moldova între Este şi Vest. Opţiunile tineretului la etapa actuală
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-76-099-7.
Disponibil online 11 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Didactica online în predarea-învăţarea istoriei
Ilaşcu Iurie
Necunoscută, Moldova
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(7) / 2007 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 19 May, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12