IBN
Close
Cojocaru-Borozan Maia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Interferențe ale sociologiei emoțiilor cu filosofia emoțiilor în aria pedagogiei culturii emoționale
Cojocaru-Borozan Maia, Buzenco Valeria
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3260-0-1.
Disponibil online 13 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Profesionalizarea didactică în optica pedagogiei culturii emoţionale
Cojocaru-Borozan Maia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(66) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 September, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Dezvoltarea curriculei pedagogice – investiţie în culturalizarea vieţii şcolare şi sociale
Cojocaru-Borozan Maia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(12) / 2009 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 May, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3