IBN
Close
Pancenco Larisa
Cuvinte-cheie (24): language contact (2), linguistic interference (2), bilingualism (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Interferenţa lingvistică în viziunea cadrelor didactice
Pancenco Larisa
Centrul de Excelență în Construcții
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Manifestări ale interferenţei limbilor română şi rusă în exprimarea studenţilor
Pancenco Larisa1, Cozari Ana2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(33) / 2016 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-11. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Despre atitudinea savanţilor faţă de interferenţă
Pancenco Larisa
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 1(29) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 16 July, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

About the Concept of Language Contact in Linguistics
Pancenco Larisa
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Interconexiunea paradigmelor didactice şi metodologice în predarea limbilor străine
Ediția 4-a. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-124-52-2.
Disponibil online 15 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

The strategies that will help you to begin your class successfully
Pancenco Larisa
State Agrarian University of Moldova
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 13 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

The process of foreign language teaching in non-linguistic universities
Pancenco Larisa
State Agrarian University of Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (2). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6