IBN
Close
Briţchi Aliona
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2021 - 1

Specificul implementării strategiilor activ-participative la lecțiile de educație plastică
Briţchi Aliona
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia artistic-spirituală în contextul învăţământului contemporan: realizări, provocări, perspective
2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3470-8-2.
Disponibil online 5 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Activitatea pe bază de proiect cu elevii supradotați în cadrul lecțiilor de Educație plastic
Briţchi Aliona
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea competențelor artistico-plastice la elevii mici prin metoda proiectelor
Briţchi Aliona
"Alecu Russo" State University of Balti
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.36. 2020. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 5 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Formarea competențelor profesionale inițiale ale învățătorilor prin metoda proiectului
Briţchi Aliona
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 27 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-192
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Specificul activităţilor de sporire a potenţialului motric al copiilor de vârstă timpurie
Briţchi Aliona
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Implementarea evaluării criteriale prin descriptori la Educația plastică în clasa simultană
Briţchi Aliona
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3260-0-1.
Disponibil online 10 February, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul – instrument de evaluare a copiilor supradotați
Briţchi Aliona
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediţia 4. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3276-1-9.
Disponibil online 13 April, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Educarea prin artă a copiilor cu CES
Briţchi Aliona
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 22 November, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda proiectelor – tehnologie a managementului educațional în clasele primare
Briţchi Aliona1 , Capcec Jana 2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Grădinița nr. 2 „Ясне сонечко”, Novoselița, Cernăuți
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigma actuală a învățământului primar simultan
Briţchi Aliona
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 12 March, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Strategii de realizare a procesului didactic în educația copiilor cu dizabilități
Briţchi Aliona
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 2. 2016. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-71-8.
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Dimensiunile proiectare şi realizare ale lecţiei în clasele cu regim simultan
Briţchi Aliona12
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(31) / 2015 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 11 April, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-1317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Implementarea metodei proiectelor în condițiile învățământului simultan
Briţchi Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Tradiţii şi valori în formarea profesională a cadrelor didactice în învăţămîntul preşcolar şi primarMaterialele conferinţei ştiinţifice internaţionale consacrată aniversării a 55-a de la fondarea Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-45-9.
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategia învăţării pe bază de proiect - condiţia eficienţei învăţămîntului simultan
Briţchi Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(169) / 2015 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 25 February, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Construcţii analitice privind asigurarea condiţiilor de instruire a elevilor în clasele cu regim simultan
Briţchi Aliona
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Rezistenţa la educaţie: Soluţii şi perspective
2014. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-132-15-2.
Disponibil online 15 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15