IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 8 Unique visitors: 8
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Ţurcan Cristina - 4. Descărcări - 8. Vizualizări - 1263.
Articole în reviste din RM - 4.
xls PDF

2016 - 1

Manifestări clinice în osteogeneza imperfectă
Ţurcan Cristina, Sprincean Mariana
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(70) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 23 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Servicii sociale şi psihologice acordate deţinuţilor în penitenciar
Ţurcan Serghei, Ţurcan Cristina
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Profilul personalităţii consilierului de la linia fierbinte
Vîrlan Maria, Ţurcan Cristina
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-575
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Relaţia dintre imaginea de sine a adolescenţilor şi relaţiile lor interpersonale cu părinţii şi semenii
Vîrlan Maria, Ţurcan Cristina
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 CDR „Armonie” al DGETS
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2011 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4