IBN
Close
Mogîlda Anatolii
Cuvinte-cheie (52): Sesame (4), susan (4), Productivity (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2022 - 5

Evaluarea rezistenței genotipurilor de Sesamum indicum L. la Fusarium solani prin testarea pe filtrat de cultură al patogenului
Mogîlda Anatolii , Lupaşcu Galina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(151) / 2022 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular identification of Fusarium spp. Pathogens in sesame seeds
Belousova Galina , Mogîlda Anatolii
Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 13 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effect of water stress on sesame (sesamum indicum l.) Samples from the m3 generation in the conditions of it’s artificial modeling
Mogîlda Anatolii
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-96
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Молекулярно-генетическое определение заражения листьев кунжута (Sesamum Indicum L.) патогенами G. Fusarium
Белоусова Галина , Могылда Анатолий
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Агрофизический институт: 90 лет на службе земледелия и растениеводства
2022. Санкт-Петербург. ISBN 978-5-905200-48-9.
Disponibil online 10 November, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-45
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Молекулярно-генетическое определение патогенных грибков в семенах кунжута Sesamum indicum L.
Белоусова Галина , Могылда Анатолий
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Analiza unor parametri cantitativi la genotipurile din cadrul colecției de Sesamum indicum L
Mogîlda Anatolii , Harciuc Oleg , Botnaru Liuba
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 8, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-76-327-1.
Disponibil online 15 April, 2021. Descarcări-16. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența mutagenezei induse asupra unor parametri ai productivității în generațiile M2 și M3 la susan (Sesamum indicum L.)
Mogîlda Anatolii
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(141) / 2021 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 24 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular-genetic identification Alternaria spp. in sesame seeds
Belousova Galina , Mogîlda Anatolii
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția a 11-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Toleranța genotipurilor de susan (Sesamum indicum L.) la stresul hidric în condițiile modelării lui artificiale
Mogîlda Anatolii
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(136) / 2020 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 22 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Оценка генотипов из коллекций кунжута (Sesamum indicum L.) По параметрам продуктивности
Могылда Анатолий , Ганя Анатолий
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Вклад агрофизики в решение фундаментальных задач сельскохозяйственной науки
2020. Санкт-Петербург, Россия. ISBN 978-5-905200-43-4.
Disponibil online 25 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Aprecierea rezistenței genotipurilor de sesamum indicum l. la fusarium oxysporum prin testarea pe filtratul de cultură al patogenului
Mogîlda Anatolii , Ganea Anatolie
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficacitatea utilizării factorilor mutageni fizici la susan (Sesamum indicum l.)
Mogîlda Anatolii
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea comparativă a mostrelor din colecția de susan după conținutul de ulei în semințe
Mogîlda Anatolii
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-338
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Evaluarea unor caractere morfo-biologice la mostrele din colecția de susan
Mogîlda Anatolii
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-376
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale acțiunii razelor gamma asupra genotipurilor de susan
Mogîlda Anatolii
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biodiversitatea în contextul schimbărilor climatice
Ediția a 2-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-9-4.
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Sesamum Indicum – potențialul biologic și domeniile de Utilizare
Mogîlda Anatolii
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Contribuţii la studiul unor caractere cantitative la cireşul sălbatic (Prunus Avium L.) în populaţiile in situ şi ex situ
Mogîlda Anatolii , Ganea Anatolie
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia IV-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17