IBN
Close
Hits: 18 Unique visitors: 18
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Buraga Natalia - 5. Descărcări - 11. Vizualizări - 627.
Articole în reviste din RM - 5.
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2017 - 1

Репродуктивные установки и ценностные ориентации молодых женщин
Бурага Наталья, Толмач Ирина
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 May, 2017. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Личностные ресурсы представителей социономических профессий
Бурага Наталья
Universitatea de Stat din Moldova
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(43) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 28 June, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Концептуальные подходы к проблеме личностных ресурсов
Бурага Наталья, Platon Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-142
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Смысложизненные ориентации увлеченных работой педагогов
Бурага Наталья
Universitatea de Stat din Moldova
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 7 December, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Особенности личностных ресурсов увлеченных работой педагогов
Бурага Наталья
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(89) / 2015 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5