IBN
Close
Chesov Elena
Cuvinte-cheie (86): tuberculosis (6), WGS (3), WGS (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 1. Publicaţii peste hotare - 2.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 2
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 1

Diversitatea genotipică a m. tuberculosis și carcateristicile clinice în tuberculoză pulmonară multidrog rezistentă
Chesov Dumitru12 , Chesov Elena1 , Crudu Valeriu3 , Botnaru Victor1 , Merker Matthias2 , Lange Christoph G.2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Centrul de Cercetare din Borstel,
3 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2023. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2345-1476.
Disponibil online 29 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

Emergence of bedaquiline resistance in a high tuberculosis burden country
Chesov Elena1234 , Chesov Dumitru134 , Maurer Florian P.4 , Andres Sonke4 , Utpatel Christian4 , Barilar Ivan4 , Donica Ana2 , Reimann Maja345 , Niemann Stefan3 , Lange Christoph G.2356 , Krudu V.2 , Heyckendorf Jan345 , Merker Matthias34
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
3 German Centre for Infection Research (DZIF), Partner Site Hamburg-Luebeck-Borstel-Riems,
4 Research Center Borstel,
5 University of Lübeck,
6 Umeå University
European Respiratory Journal
Vol. 59, / 2022 / ISSN 0903-1936 / ISSNe 1399-3003
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular resistance characteristics of Mycobacterium tuberculosis complex lineages in the Republic of Moldova
Chesov Elena1 , Ciobanu Nelly2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Genetic aspects and risk factors in psoriasis
Bîstrițchi Victoria , Chesov Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 6 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Genetic mutations associated with reduced linezolid sussceptibility of mycobacterium tuberculosis strains
Chesov Elena12 , Ciobanu Nelly2 , Krudu V.2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 7 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of bedaquiline on treatment outcomes of multidrug-resistant tuberculosis in a high-burden country
Chesov Dumitru123 , Heyckendorf Jan234 , Alexandru Sofia5 , Donica Ana5 , Chesov Elena12 , Reimann Maja23 , Krudu V.5 , Botnaru Victor1 , Lange Christoph G.234
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Research Center Borstel,
3 German Centre for Infection Research (DZIF), Partner Site Hamburg-Luebeck-Borstel-Riems,
4 University of Lübeck,
5 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
European Respiratory Journal
Vol. 57, / 2021 / ISSN 0903-1936 / ISSNe 1399-3003
Disponibil online 19 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezistenţa Mycobacterium tuberculosis la Linezolid – mutaţii asociate și factori de risc: studiu transversal, retrospectiv, analitic
Chesov Elena123 , Ciobanu Nelly21 , Chesov Dumitru134 , Lange Christoph G.4356 , Heyckendorf Jan435 , Merker Matthias4 , Crudu Valeriu12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
3 Centrul German pentru Cercetarea Infecţiilor (DZIF), Partner site Hamburg- Lübeck-Borstel-Riems,
4 Centrul de Cercetare din Borstel,
5 University of Lübeck,
6 Colegiul de Medicină Baylor
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(26) / 2021 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-349
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of genetic factors involved in the development of speech and language disorders
Gaina Arina , Chesov Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-223-7 (PDF)..
Disponibil online 19 December, 2021. Descarcări-80. Vizualizări-554
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Corelarea rezistenței genotipice cu cea fenotipică a tulpinilor de Mycobacterium Tuberculosis multidrog rezistente
Chesov Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 24 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Additional second line tb drug resistance in high burden mdr tb setting
Osmatescu Angela , Chesov Elena
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 3 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Concordanța profilurilor de rezistență în cazurile secundare de tuberculoză versus cazurile index.  
Chesov Elena1 , Balan Greta1 , Ciobanu Nelly1 , Racoviță Stela2 , Crudu Valeriu1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 June, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-1004
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polimorfism clinic și variații citogenetice în infertilitatea masculină cauzată de sindromulKlinefelter.
Racoviță Stela1 , Sprincean Mariana12 , Moşin Veaceslav1 , Hadjiu Svetlana12 , Barbova Natalia21 , Halabudenco Elena2 , Mişina Ana2 , Samoilenco Tatiana2 , Chesov Elena1 , Guțuleac Radu3 , Revenco Ninel12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 Spitalul Clinic Municipal nr. 1
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 27 June, 2018. Descarcări-36. Vizualizări-1292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12