IBN
Close
Hits: 12 Unique visitors: 11
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Pereveazko Lilia - 1. Descărcări - 2. Vizualizări - 147.
Articole în reviste din RM - 1.
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2014 - 1

Иерархия символов и взаимоотношения между символами в сновидческой реальности
Перевязко Лилия
Одесский Нацональный Университет им.И.И.Мечиникова
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 18 August, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1