| Instrument Bibliometric National
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Pereveazko Lilia - 1. Descărcări - 2. Vizualizări - 108.

2014 - 1

Иерархия символов и взаимоотношения между символами в сновидческой реальности
Перевязко Лилия
1 Одесский Нацональный Университет им.И.И.Мечиникова
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 18 August, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1