IBN
Close
Hits: 21 Unique visitors: 20
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Iovva Olga - 3. Descărcări - 8. Vizualizări - 247.
Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2017 - 1

Научно-теоретические основы проблемы управленческой деятельности и менеджмента в образовательном процессе
Иовва  Ольга
Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko”
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 10 March, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Разработка и апробация педагогической модели воспитания функционального отношения к своему здоровью у старших дошкольников санаторных групп дошкольного образовательного учреждения
Иовва  Ольга
Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko”
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2014 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 18 August, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Специфика воспитания функционального отношения к своему здоровью детей в санаторных группах дошкольных образовательных учреждений
Ботнарь  Валентина1, Иовва  Ольга2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea din Tiraspol „T.G. Şevcenko”
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2014 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 18 August, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3