IBN
Close
Lobiuc Andrei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2019 - 2

Anatomical and functional effects of Ocimum basilicum L. cultivated on saline soil
Olaru Elena-Iren1 , Lobiuc Andrei23 , Olaru Ştefan Mihăiță1 , Zamfirache Maria-Magdalena1
1 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi,
2 Institute of Interdisciplinary Research – CERNESIM Centre,
3 Centrul de Studii „Ştefan cel Mare”, Iaşi
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toxicity of multiwalled carbon nanotubes present in growth medium on Lemna minor L.
Olaru Ştefan Mihăiță1 , Lobiuc Andrei23 , Olaru Elena-Iren1 , Zamfirache Maria-Magdalena1
1 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi,
2 Institute of Interdisciplinary Research – CERNESIM Centre,
3 „Ștefan cel Mare” University, Suceava
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-563
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Composting of fruits and vegetable wastes: physico-chemical and microbiological analyses
Ghinea Cristina , Leahu Ana , Ursachi Florin Vasile , Lobiuc Andrei
„Ștefan cel Mare” University, Suceava
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

The effect of ecological foliar fertilising on the yield of Ocimum basilicum L.
Onofrei Vasilica , Lobiuc Andrei , Burducea Marian , Teliban Gabriel-Ciprian , Teliban Iulian-Valentin , Robu Teodor
„Ion Ionescu de la Brad” University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine ,Iaşi
Revista Botanică
Nr. 1(12) / 2016 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 3 December, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-617
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Efectele ceriului asupra germinării și creșterii inițiale Ocimum basilicum L
Burducea Marian1 , Lobiuc Andrei1 , Jigău Gheorghe2 , Zamfirache Maria-Magdalena1
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morpho-anatomical aspects of two basil cultivars plantlets under experimental heavy metal contamination
Burducea Marian , Lobiuc Andrei , Rosenhech Elida , Toma Constantin , Zamfirache Maria-Magdalena
„Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(326) / 2015 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 8 July, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-764
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morpho-anatomical aspects of two basil cultivars plantlets under experimental heavy metal contamination
Burducea Marian , Lobiuc Andrei , Toma Constantin , Zamfirache Maria-Magdalena
„Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi
Congresul Geneticienilor şi Amelioratorilor
2015. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-4126-1-2.
Disponibil online 9 October, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7