IBN
Close
Rudi Vitalii
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole cat. A - 1
  • 3.1.3.Articole cat. B - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2021 - 1

Трипольские поселения этапа BI-II на Днепре
Видейко Михаил , Рудь Виталий , Гошко Татьяна , Видейко Мария
Киевский университет имени Бориса Гринченко, Киев
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(30) / 2021 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

A pottery firing kiln from the Copper Age settlement Stolniceni i (Edinet district, Republic of Moldova) and the production of pottery to the east from the Carpathians in IV millennium BC
Terna Stanislav1 , Rassmann Knut2 , Rudi Vitalii3
1 High Anthropological School,
2 Römisch-Germanische Kommission des Deutschen Archäologischen Institut, Frankfurt/Main,
3 Institute of Archeology of the National Academy of Sciences of Ukraine
Stratum plus
Nr. 2 / 2017 / ISSN 1608-9057 / ISSNe 1857-3533
Disponibil online 27 June, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-582
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Așezarea cucuteniană de la Stolniceni I (r-nul Edineț, Republica Moldova). Cercetările din campania 2016
Terna Stanislav1 , Rassmann Knut2 , Vasilache Mariana3 , Sîrbu Mariana3 , Rudi Vitalii4 , Radloff Kai2 , Vornicu-Țerna Andreea5
1 Universitatea „Şcoala Antropologică Superioară“,
2 Comisia Romano-Germanică (RGK) - Institutul Arheologic German, Frankfurt pe Main,
3 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei,
4 Academia Națională de Științe din Ucraina,
5 Muzeul Județean Botoșani
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 26. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Результаты полевых исследований на трипольском поселении Гэтьманивка І (правобережье Cреднего Побужья)
Рудь Виталий
Институт Археологии НАН Украины
Revista Arheologică
Nr. 1-2(11) / 2015 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 22 June, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Исследования по проекту «Ранняя урбанизация в праисторической Европе: Трипольские mегапоселения» в 2013 году
Видейко Михаил1 , Чапмен Джон2 , Бурдо Наталия1 , Гейдарская Биссерка1 , Игнатова Стоилка3 , Иванова Светлана1 , Рудь Виталий1
1 Институт Археологии НАН Украины,
2 Даремский университет, Дарем, Великобритания (South Road Durham DH1 3LE Great Britain),
3 Департамент охраны памятников
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(23) / 2014 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 24 February, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-1121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5