IBN
Close
Savoi Victoria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2014 - 2

Impactul stresului profesional în munca intelectuală la femei
Movileanu Dumitru , Savoi Victoria
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 10 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-26. Vizualizări-843
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ontogeneza postnatală a speciei de huhurez mic (Strix aluco) în captivitate
Movileanu Dumitru , Savoi Victoria
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 12 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 22 February, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-696
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Contributions to the use of species Ginkgo Biloba L. In cosmetology
Covali Victoria , Savoi Victoria
Free International University of Moldova
International Conference of Young Researchers
Ediția 9. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-4224-7-5.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-34. Vizualizări-541
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Probleme actuale ale spaţiilor verzi din R. Moldova
Covali Victoria , Palancean Alexei , Socolov Vasile , Savoi Victoria , Socolova Ludmila
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-576
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4