IBN
Close

34Publicaţii

269Descărcări

18256Vizualizări

Rusu Lucia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 9
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 7
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.4.Note (suport) de curs - 1

2024 - 2

  Rolul apărătorului în asigurarea examinării nemijlocite a probelor în procesul penal
Rusu Lucia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Revista Română de Criminalistică
Vol. 25, Nr. 1(137) / 2024 / ISSN 1454-3117 / ISSNe 2069-2625
Disponibil online 5 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The role of the defender in ensuring the immediacy of the examination of evidence in criminal procedure
Rusu Lucia
"Alecu Russo" State University of Balti
Romanian Journal of Forensic Science
Vol. 25, Nr. 1(137) / 2024 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 5 June, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 6

  Caracterul procesual al reținerii persoanei bănuite de comiterea infracțiunii
Rusu Lucia1 , Băcanu Virgil-Costin2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 1(17) / 2023 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 7 August, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Criminalistica și expertiza judiciară : Note de curs : Ciclul 1 – studii superioare de licenţă specialitatea Drept
Jitariuc Vitalie , Rusu Vitalie
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
Cahul, 2023 / ISBN 978-9975-88-111-1
Disponibil online 6 September, 2023. Descarcări-35. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Ghid metodic privind elaborarea și susținerea tezelor de an/licență/master
Jitariuc Vitalie , Blaşcu Olesea , Ciudin Oxana , Cozma Viorica
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
Cahul, 2023 / ISBN 978-9975-88-112-8
Disponibil online 24 June, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-9
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Justiția comunitară și administrarea pedepselor alternative la detenție : Note de curs : Ciclul 1 – studii superioare de licenţă
Jitariuc Vitalie , Rusu Lucia
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
Bălți, 2023 / ISBN 978-9975-50-302-0
Disponibil online 28 August, 2023. Descarcări-57. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Prezumția de nevinovăție și rolul ei în adoptarea hotărârilor procesual-penale
Rusu Lucia1 , Bria Iulia2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Română de Criminalistică
Vol. 24, Nr. 1(133) / 2023 / ISSN 1454-3117 / ISSNe 2069-2625
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The presumption of innocence and its role in the adoption of criminal procedural decisions
Rusu Lucia1 , Bria Iulia2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 Moldova State University
Romanian Journal of Forensic Science
Vol. 24, Nr. 1(133) / 2023 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 27 April, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

  Importanța principiului contradictorialității în asigurarea dreptului învinuitului la apărare
Rusu Lucia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Justiția - pilon fundamental al edificării statului de drept
1. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 19 June, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Principiul legalității – garanție juridică a respectării legii procesual-penale a Republicii Moldova și României
Rusu Lucia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Analele Ştiinţifice ale Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza”, din Iași. Ştiinţe Juridice
Vol. 68, Nr. 1 / 2022 / ISSN 1221-8464 / ISSNe 2537-3048
Disponibil online 23 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Some particularities regarding the methodological framework for the investigation of accidents at work
Odinokaia-Negură Ina , Rusu Lucia
"Alecu Russo" State University of Balti
Romanian Journal of Forensic Science
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2069-2617
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele particularități privind cadrul metodologic de investigare a accidentelor de muncă
Odinokaia-Negură Ina , Rusu Lucia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Revista Română de Criminalistică
Nr. 2 / 2022 / ISSN 1454-3117 / ISSNe 2069-2625
Disponibil online 8 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

  Dreptul la petiționare: evoluție, esență și conținut
Rusu Lucia1 , Bînzari Grigore2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Procuratura de circumscripţie Bălţi
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. II. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-270-2.
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

  Forme și tehnici de audiere în cadrul cercetării judecătorești în procesul penal: reflecții de ordin teoretico-practic
Gherasim Dumitru1 , Rusu Lucia2
1 Judecătoria mun. Bălți,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul II. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-256-6.
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Principiul contradictorialității în procesul penal al unor state din sistemul de drept anglo-saxon
Ceaica Dumitru , Rusu Lucia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Interuniversitaria
Ediția 16. 2020. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-248-1.
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Principiul contradictorialității în procesul penal al unor state din sistemul de drept anglo-saxon
Rusu Lucia1 , Ceaica Dumitru2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Procuratura raionului Sângerei
Particularitățile adaptării legislației Republicii Moldova și Ucrainei la legislația Uniunii Europene
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3409-1-5.
Disponibil online 10 November, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

  Aspecte de drept comparat privind rolul instanței de judecată în asigurarea contradictorialității în unele sisteme de drept
Vizdoagă Tatiana1 , Rusu Lucia2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Realităţi şi perspective ale învăţământului juridic naţional:Culegerea comunicărilor
Vol.2. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-149- 88-4.
Disponibil online 21 January, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Conținutul și particularitățile probatoriului în cadrul procesului penal contradictorial
Rusu Lucia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Legea şi Viaţa
Nr. 10(334) / 2019 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-24. Vizualizări-960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Principiul contradictorialității în procesul penal al unor state din sistemul de drept romano-germanic
Rusu Lucia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Particularităţile adaptării legislaţiei Republicii Moldova şi Ucrainei la legislaţia Uniunii Europene
2019. Chişinău. .
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-52. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

  Contradictorialitatea și egalitatea armelor оn procesul penal al Republicii Moldova: aspecte teoretico-practice
Rusu Lucia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-654
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Modalități de restabilire a documentelor judiciare dispărute în procesul penal al Republicii Moldova
Rusu Lucia1 , Grîjuc Victor2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice
Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova şi Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3222-0-1.
Disponibil online 28 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-288
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Realizarea funcțiilor acuzării, apărării și judecării cauzei în cadrul procesului penal contradictorial: aspecte teoretico-practice
Rusu Lucia1 , Răileanu Andrei2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Curtea de Apel Bălţi
Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova şi Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3222-0-1.
Disponibil online 28 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele particularități ale prezentarii învinuirii de către acuzatorul de stat în cadrul procesului penal contradictorial
Rusu Lucia , Zamfir Vasile
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Conceptul de dezvoltare a statului de drept în Moldova şi Ucraina în contextul proceselor de eurointegrare
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3222-0-1.
Disponibil online 28 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

  Aplicarea principiului contradictorialității la faza punerii în executare a hotărârilor judecătorești
Rusu Lucia1 , Balan Eduard2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Judecătoria mun. Bălți
Legea şi Viaţa
Nr. 5(305) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 19 May, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele particularități ale realizării principiului contradictorialității în cadrul căilor de atac în procesul penal al Republicii Moldova
Rusu Lucia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Legea şi Viaţa
Nr. 3(303) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 17 April, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele particularități ale realizării principiului contradictorialității în cadrul fazei de urmărire penală
Rusu Lucia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(6) / 2017 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 2 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-1386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

  Specificul acordării de asistență juridică garantată de stat bănuitului, invinuitului (inculpatului) in cadrul procesului penal
Rusu Vitalie1 , Rusu Lucia2 , Grîjuc Victor3
1 BAA, Bălţi,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM,
3 Oficiului Teritorial Bălţi al Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat
Avocatul poporului (Revistă ştiinţifico-practică şi informativă de drept)
Nr. 4-6 / 2016 / ISSN 1810-7141
Disponibil online 19 April, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-897
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Unele particularități ale realizării principiului contradictorialității în cadrul fazei de urmărire penală
Rusu Lucia
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Sociale”
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1858 / ISSNe 2345-1890
Disponibil online 27 December, 2016. Descarcări-8. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

  Acuzarea în cadrul procesului penal contradictorial
Rusu Lucia
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Naţională de Drept
Nr. 11(181) / 2015 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 28 January, 2016. Descarcări-28. Vizualizări-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Contradictorialitatea în coraport cu alte principii ale procesului penal
Rusu Lucia
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 11 / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 24 March, 2016. Descarcări-17. Vizualizări-959
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Esența și importanța principiului contradictorialității în procesul penal al Republicii Moldova
Rusu Lucia12
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 1. 2015. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3054-5-7.
Disponibil online 12 August, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Realizarea dreptului la un process penal contradictorial prin intermediul înaintării cererilor și plîngerilor
Covalciuc Ion1 , Rusu Lucia23
1 Procuratura de circumscripţie Bălţi,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Secț. 4-6. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-35-0.
Disponibil online 11 August, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

  Cererile și plângerile ‒ ca modalitate de realizare a dreptului la un proces penal contradictorial
Rusu Lucia
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Naţională de Drept
Nr. 5(163) / 2014 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 28 March, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-808
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Cererile și plîngerile ca modalitate de realizare a dreptului la un proces penal contradictorial
Moraru Victor1 , Rusu Lucia23
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Legea şi Viaţa
Nr. 4(268) / 2014 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 16 September, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-912
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Locul şi rolul modelului contradictorial în teoria dreptului procesual penal
Rusu Lucia
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(161) / 2014 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 11 November, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-746
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Rolul instanţei de judecată în asigurarea contradictorialităţii în cadrul cercetării judecătoreşti
Rusu Lucia
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Naţională de Drept
Nr. 6(164) / 2014 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 6 November, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-889
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 36 of 36