IBN
Close
Ciobanu Diana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4

2018 - 3

Business – coaching. Delimitari, beneficii şi aplicare
Ciobanu Diana , Abramihin Cezara
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Ediția 21, Vol.2. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-931-1.
Disponibil online 22 January, 2019. Descarcări-68. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conscious choices and decisions
Ciobanu Diana
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion Ştiinţific Internaţional al Tinerilor Cercetători Culegere de articole selective
Ediţia 16. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-926-7.
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-455
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Restaurarea a trei cămăși cu altiță din patrimoniului MNEIN. Cămașa cu altiță
Ciobanu Diana
Muzeul Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 29(42) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Crearea conştientă a realităţii
Ciobanu Diana1 , Vîhocenco Natalia2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Şcoala de Arte Plastice „A. Şciusev”
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Teze. 2017. Chișinău, Republica Moldova. e-ISBN ISBN 978-9975-75-891-8..
Disponibil online 20 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
You Are Who You Believe
Ciobanu Diana
Academy of Sciences of Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediția.15, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 17 January, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Creativitatea – calea spre soluții și evoluție
Muntean Iulian1 , Ciobanu Diana2 , Vîhocenco Natalia3
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Academia de Studii Economice din Moldova,
3 Şcoala de Arte Plastice „A. Şciusev”
Economica
Nr. 1(95) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 31 May, 2016. Descarcări-47. Vizualizări-1215
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Atitudinea – trăsătură caracterială importantă în obținerea performanțelor
Muntean Iulian1 , Ciobanu Diana2 , Vîhocenco Natalia3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova,
3 Şcoala de Arte Plastice „A. Şciusev”
Economica
Nr. 3(93) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 26 October, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia personală - calea spre fericire şi succes
Ciobanu Diana1 , Vîhocenco Natalia2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Şcoala de Arte Plastice „A. Şciusev”
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-25. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8