IBN
Close
Bulgaru Viorica
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 12. Publicaţii peste hotare - 3.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 8
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 2
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2023 - 10

Dry-aged beef: color parameters and sensory characteristics
Bulgaru Viorica , Popescu Liliana
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 30, Nr. 3 / 2023 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 3 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effect of Bioactive Compounds from Pumpkin Powder on the Quality and Textural Properties of Shortbread Cookies
Ghendov-Moşanu Aliona1 , Netreba Natalia1 , Balan Greta2 , Cojocari Daniela2 , Boeştean Olga1 , Bulgaru Viorica1 , Gurev Angela1 , Popescu Liliana1 , Deseatnicova Olga1 , Reşitca Vladislav1 , Socaciu Carmen3 , Pintea Adela Mariana3 , Sanikidze Tamar4 , Sturza Rodica1
1 Technical University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Cluj-Napoca,
4 Ivane Javakhishvili Tbilisi State University
Foods
Vol. 12, / 2023 / ISSN 2304-8158 / ISSNe 2304-8158
Disponibil online 25 November, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Goat milk yogurt with improved properties
Bulgaru Viorica , Popescu Liliana
Technical University of Moldova
Smart Life Sciences and Technology for Sustainable Development
Ediția 13. 2023. Chişinău. ISBN 978‐9975‐64‐363‐4.
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reducing the risk of spoilage caused by Bacillus cereus in cow's and goat's milk yogurt with berries puree
Cușmenco Tatiana , Sandulachi Elisaveta , Bulgaru Viorica , Macari Artur , Netreba Natalia , Sandu Iuliana , Dianu Irina
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 30, Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 16 April, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soluţii potenţiale pentru prevenirea acumulării histaminei în brânzeturi
Bulgaru Viorica
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of berries on the evolution of yoghurt acidity
Cușmenco Tatiana , Makar A. , Bulgaru Viorica , Netreba Natalia , Dianu Irina , Sandu Iuliana
Technical University of Moldova
Smart Life Sciences and Technology for Sustainable Development
Ediția 13. 2023. Chişinău. ISBN 978‐9975‐64‐363‐4.
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of thermal processing on the goat milk antioxidant properties
Bulgaru Viorica , Pugaciova Inna , Banu Teodor
Technical University of Moldova
Smart Life Sciences and Technology for Sustainable Development
Ediția 13. 2023. Chişinău. ISBN 978‐9975‐64‐363‐4.
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of thermal treatment on the chickpeas and lentils minerals content
Ghendov-Moşanu Aliona , Mazur Mihail , Bulgaru Viorica , Celac Valentin , Sturza Rodica
Technical University of Moldova
Smart Life Sciences and Technology for Sustainable Development
Ediția 13. 2023. Chişinău. ISBN 978‐9975‐64‐363‐4.
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of basil, thyme and tarragon in reducing the content of nitrite in meat products
Sandulachi Elisaveta , Macari Artur , Bulgaru Viorica , Ghendov-Moşanu Aliona , Sturza Rodica
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 30, Nr. 1 / 2023 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 16 April, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of vegetable-derived proteins for new food products
Mazur Mihail1 , Bulgaru Viorica1 , Celac Valentin2 , Şensoy Ilkay3 , Ghendov-Moşanu Aliona1
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU,
3 Middle East Technical University
Journal of Engineering Sciences
Vol. 30, Nr. 4 / 2023 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 16 February, 2024. Descarcări-6. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 4

Caracteristicile calității iaurtului din amestec de lapte de capră și de vacă
Cușmenco Tatiana , Bulgaru Viorica , Sandulachi Elisaveta , Macari Artur
Universitatea Tehnică a Moldovei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(65) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 1 September, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effects of lactose hydrolysis and milk type on the quality of lactose-free yoghurt
Popescu Liliana , Bulgaru Viorica , Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 29, Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-47. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effect of the dry aging process on the beef color
Bulgaru Viorica
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The effects of lactose hydrolysis on the lactose-free yogurt quality
Popescu Liliana , Bulgaru Viorica
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 25 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Lactose intolerance and the importance of lactose-free dairy products in this condition (review)
Bulgaru Viorica , Popescu Liliana , Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 4, Nr. 4 / 2021 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 23 December, 2021. Descarcări-92. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microbiological aspects of goat's milk yogurt with the addition of scald fruits
Bulgaru Viorica , Sandulachi Elisaveta , Cușmenco Tatiana
Technical University of Moldova
Euro-Aliment
Ediția 10. 2021. Galati. ISBN 1843-5114.
Disponibil online 21 February, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New trends in the valorisation of dairy by-products (whey)
Bulgaru Viorica , Croitor Tatiana
Technical University of Moldova
Intelligent Valorisation of Agro-Food Industrial Wastes
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3464-2-9.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of berries in quality and safety ensuring of goat's and cow's milk yoghurt
Cușmenco Tatiana , Sandulachi Elisaveta , Bulgaru Viorica , Macari Artur
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 28, Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 17 September, 2021. Descarcări-26. Vizualizări-511
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Quality characteristics and antioxidant activity of goat milk yogurt with fruits
Cușmenco Tatiana , Bulgaru Viorica
Technical University of Moldova
Ukrainian Food Journal
Vol. 9, / 2020 / ISSN 2304-974X / ISSNe 2313-5891
Disponibil online 4 January, 2024. Descarcări-7. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rheological and textural properties of goat's milk and mixture of goat's and cow's milk fruit yogurt
Bulgaru Viorica , Cușmenco Tatiana , Macari Artur , Botezat Olga
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 27, Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 26 December, 2020. Descarcări-80. Vizualizări-926
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Aspecte calitative ale îngheţatei
Bulgaru Viorica , Bulat Iulia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Intellectus
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 24 December, 2019. Descarcări-53. Vizualizări-869
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gelato quality characteristics manufactured from natural ingredients
Bulgaru Viorica , Popescu Liliana
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Vol. 26, Nr. 4 / 2019 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-15. Vizualizări-663
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

The quality indices of yaghurt manufactured with cow milk and goat milk
Bulgaru Viorica , Botezat Olga
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 4 July, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Indicii de calitate ai produselor lactate fermentate fabricate din lapte de capră autohton
Gurmeza Irina , Bulgaru Viorica , Gutium Olga
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul II. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978978-9975-45-543-5.
Disponibil online 8 December, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Quality of local goat milk depending on the season
Bulgaru Viorica
Technical University of Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 4 / 2016 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 23 January, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of season on ash content in local goat milk
Bulgaru Viorica
Technical University of Moldova
Meridian Ingineresc
Nr. 4 / 2016 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 23 January, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Biological value of dietary carbohydrates of boiled soryz (Sorghum Oryzoidum) products
Bulgaru Viorica , Coşciug Lidia , Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Intellectus
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 28 August, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-1302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creep and relaxation properties of mixed starch and carrageenan gels
Bulgaru Viorica , Ciumac Jorj
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fluajul și recuperarea gelurilor din amidon
Bulgaru Viorica
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 27 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietățile higroscopice ale amidonului
Bulgaru Viorica
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a colaboratorilor, doctoranzilor și studenţilor
Vol.2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-310-3.
Disponibil online 27 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 3

Effect of temperature on functional properties of starch separated from soriz (sorghum oryzoidum)
Bulgaru Viorica , Coşciug Lidia , Dupouy Eleonora , Siminiuc Rodica
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.1. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Glycaemic index of soriz (sorghum oryzoidum) grains and groats
Siminiuc Rodica , Coşciug Lidia , Bulgaru Viorica , Stefirta Mariana
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.2. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 5 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impact of environmental factors on the viscosity of starch solutions
Bulgaru Viorica
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
Vol.1. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Influenţa raportului amiloză / amilopectină asupra proprietăţilor funcţionale ale amidonului
Bulgaru Viorica
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 34 of 34