IBN
Close
Munteanu Silvia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 17. Publicaţii peste hotare - 8.
Publicații indexate în SCOPUS - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 14
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 5
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2022 - 3

A Method of Hardware Implementation of Membrane Computing Architectures for Mobile Robot Control
Ababii Victor , Sudacevschi Viorica , Cărbune Viorel , Munteanu Silvia , Alexei Victoria , Lasco Victor
Technical University of Moldova
Conference on Development and Application Systems DAS 2022
Ediţia a XVI-a. 2022. New Jersey, SUA. ISBN 978-166548162-5.
Disponibil online 10 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-93
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Computer systems synthesis inspired from biologic cells structures
Munteanu Silvia , Sudacevschi Viorica , Ababii Victor
Technical University of Moldova
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 14 June, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smart City Services based on Spatial-Temporal Logic
Tsurkan Ana1 , Ababii Victor1 , Sudacevschi Viorica1 , Melnic Radu1 , Alexei Victoria1 , Munteanu Silvia1 , Ababii Constantin12
1 Technical University of Moldova,
2 IAW International Academy, Brigachtal
Journal of Engineering Sciences
Nr. 3 / 2022 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 18 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 13

Design of Embedded Collective Computing System based on Membrane Computing Models
Munteanu Silvia , Sudacevschi Viorica , Ababii Victor , Alexei Victoria , Borozan Olesea
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia a 11-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
IoT based on Membrane Computing Models
Ababii Victor , Sudacevschi Viorica , Munteanu Silvia
Technical University of Moldova
Sielmen Proceedings of the 11th International Conference on Electromechanical and Energy Systems
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-166540078-7.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Membrane computing model based on JSON language
Munteanu Silvia
Technical University of Moldova
Mathematics and IT: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 1 July, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multi-Agent Decision Making System based on Membrane Computing
Munteanu Silvia1 , Sudacevschi Viorica1 , Ababii Victor1 , Borozan Olesea1 , Ababii Constantin2 , Lasco Victor1
1 Technical University of Moldova,
2 ICG Engineering, Chisinau
IEEE International Conference on Intelligent Data Acquisition and Advanced Computing Systems: Technology and Applications IDAACS 2021
Ediția 11-a. 2021. New Jersey, USA. ISBN 978-166542605-3.
Disponibil online 1 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multi-Agent System for Decision Making Based on Temporal Logic
Alexei Victoria , Munteanu Silvia , Borozan Olesea , Melnic Radu , Ababii Constantin , Şestacov Andrei , Buldumac Oleg
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia a 11-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multi-Agent System for Decision Making Based on Temporal Logic
Alexei Victoria1 , Munteanu Silvia1 , Borozan Olesea1 , Melnic Radu1 , Ababii Constantin12 , Şestacov Andrei13 , Buldumac Oleg1
1 Technical University of Moldova,
2 ICG Engineering, Chisinau,
3 Academia Militară a Forţelor Armate “Alexandru cel Bun”
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia a 11-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-109
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multi-Criteria Distributed Decision-Making System Based on Genetic Algorithms
Tsurkan Ana , Borozan Olesea , Munteanu Silvia , Ababii Constantin , Nistiriuc Nistiriuc , Şestacov Andrei , Strună Vadim , Lasco Victor
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia a 11-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multi-Criteria Distributed Decision-Making System Based on Genetic Algorithms
Tsurkan Ana , Borozan Olesea , Munteanu Silvia , Ababii Constantin , Nistiriuc Nistiriuc , Şestacov Andrei , Strună Vadim , Lasco Victor
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing IC|ECCO-2021
Editia a 11-a. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-776-7.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pattern of students' knowledge assessment under the conditions of distance teaching of technical subjects
Ababii Victor , Sudacevschi Viorica , Munteanu Silvia , Tsurkan Ana , Borozan Olesea
Technical University of Moldova
Mathematics and IT: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 1 July, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistem bazat pe tehnologii labview pentru predarea la distanță a disciplinelor inginerești
Sudacevschi Viorica , Ababii Victor , Munteanu Silvia , Melnic Radu , Cărbune Viorel
Universitatea Tehnică a Moldovei
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Structuri de calcul membranar pentru dezvoltarea sistemelor cu proprietăți cognitive
Munteanu Silvia
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conferinţa tehnico-ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-699-9.
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Дистанционное преподавание технических дисциплин для студентов инженерных специальностей
Абабий Виктор , Судачевски Виорика , Мунтяну Сильвия , Алексей Виктория , Борозан Олеся
Технический Университет Молдовы
Прикладні науково-технічні дослідження Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції
Ediția a 5-a. 2021. Україна, Івано-Франківськ. ISBN 978-617-7926-12-1.
Disponibil online 22 September, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Коалиционная Много-Агентная Система Принятия Решений на базе Мембранных Вычислений
Мунтяну Сильвия , Судачевски Виорика , Абабий Виктор , Борозан Олеся , Бордиян Дмитрий , Цуркан Ана
Технический Университет Молдовы
Прикладні науково-технічні дослідження Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції
Ediția a 5-a. 2021. Україна, Івано-Франківськ. ISBN 978-617-7926-12-1.
Disponibil online 22 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Multi-Robot System Based on Swarm Intelligence for Optimal Solution Search
Ababii Victor , Sudacevschi Viorica , Braniște Rodica , Nistiriuc Nistiriuc , Munteanu Silvia , Borozan Olesea
Technical University of Moldova
Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications, Proceedings HORA 2020
Ediția a 2-a. 2020. Ankara, Turkey. .
Disponibil online 29 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Adaptive computing architectures for real-time applications
Ababii Constantin12 , Munteanu Silvia1 , Melnic Radu1 , Osovschi Mariana1 , Bordian Dimitrie1
1 Technical University of Moldova,
2 Necunoscută, Germania
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-505
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cognitive computing system based on distributed knowledge
Sudacevschi Viorica , Munteanu Silvia , Ababii Victor , Braniște Rodica , Borozan Olesea , Alexei Victoria
Technical University of Moldova
Electronics, Communications and Computing
Editia a 10-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-84-3.
Disponibil online 8 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distributed System for Real-Time Collective Computing
Ababii Victor , Sudacevschi Viorica , Osovschi Mariana , Tsurkan Ana , Nistiriuc Nistiriuc , Bordian Dimitrie , Munteanu Silvia
Technical University of Moldova
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 27