IBN
Close
Domente Marin
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3

2021 - 1

  Freedom of speech as a fundamental right within the situational context of the Republic of Moldova and Transnistria
Domente Marin
University of European Political and Economic Studies „Constantin Stere”
Supremația Dreptului
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2345-1971 / ISSNe 2587-4128
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-38. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

  Utilizarea termenului „proprietate” în cadrul raporturilor juridice din domeniul proprietăţii intelectuale
Avornic Gheorghe , Domente Marin
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 4(198) / 2017 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 20 April, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  Teoria monistă și teoria dualistă în cadrul raporturilor juridice privind obiectele proprietăţii intelectuale
Domente Marin , Mihalache Iurie
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4(35-36) / 2016 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 5 April, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-845
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

  Apariţia şi evoluţia conceptului de proprietate intelectuală
Domente Marin
Universitatea de Stat din Moldova
International Conference of Young Researchers
Ediția 9. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-4224-7-5.
Disponibil online 21 May, 2021. Descarcări-74. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

  Digitalizarea şi globalizarea protecţiei proprietăţii intelectuale
Domente Marin
Universitatea de Stat din Moldova
International Conference of Young Researchers
Ediția 7. 2009. Chişinău. ISBN 978-9975-70-901-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-311
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

  Inovaţiile în domeniul protecţiei penale a proprietăţii intelectuale
Domente Marin
Universitatea de Stat din Moldova
International Conference of Young Researchers
Ediția 6. 2008. Chişinău. ISBN 978-9975-62-196-0.
Disponibil online 26 May, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-328
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6