IBN
Close
Neagu Vasile
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 6
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 2
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 2

  On the perturbation of singular integral operators with piecewise continous coefficients
Neagu Vasile
"Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau
Science and education: new approaches and perspectives. Selective collection of abstracts
Seria 25. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-788-9.
Disponibil online 7 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Perturbation of singular integral operators with piecewise continuous coefficients
Neagu Vasile1 , Bîclea Diana2
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Lucian Blaga University Sibiu
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(16) / 2023 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 25 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

  Extension of linear operators with applications
Neagu Vasile1 , Bîclea Diana2
1 Moldova State University,
2 Lucian Blaga University Sibiu
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(14) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 24 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  On the solvability of singular integral equations
Neagu Vasile
Moldova State University
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-074-6.
Disponibil online 19 December, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

  On boundedness of the operator with Cauchy kernel on the real axis
Neagu Vasile
Moldova State University
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  On the equivalence of some algebras of integral operators with shift
Neagu Vasile1 , Vornicescu Galina2
1 Moldova State University,
2 Tiraspol State University
Mathematics and Information Technologies: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-316
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Singular integral operators in the case of a piecewise Lyapunov contour
Neagu Vasile
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(12) / 2021 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 10 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-335
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

  Ecuații integrale singulare cu translații pe axa reală
Neagu Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Factorization of piecewise continuous functions in the space Lp(Γ, ρ)
Neagu Vasile1 , Vornicescu Galina2
1 Moldova State University,
2 Tiraspol State University
Сучаснi проблеми диференцiальних рiвнянь та їх застосування Матерiали мiжнародної наукової конференцiї, присвяченої 100-рiччю вiд дня народження професора С.Д. Ейдельмана
2020. Чернiвцi. .
Disponibil online 24 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  On the essential norm of singular operators with applications
Neagu Vasile
Moldova State University
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(10) / 2020 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 18 January, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Критерии нётеровости некоторых возмущённых интегральных операторов
Vornicescu Galina1 , Neagu Vasile2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(132) / 2020 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 4 September, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

  Equivalence of some algebras of singular integral operators. Noetherian criteria
Neagu Vasile
Moldova State University
Proceedings IMCS-55The Fifth Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-378-4.
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-540
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  On the regularization of some singular integral operators. Noetherian criteria
Neagu Vasile
Tiraspol State University
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(8) / 2019 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

  On compactness of some integral operators with Cauchy kernels
Moloşnic Petru1 , Neagu Vasile2
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 Moldova State University
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(6) / 2018 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-685
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  On the generalized factorization of functions in weighted spaces
Moloşnic Petru , Neagu Vasile
Moldova State University
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
Ediţia a 26-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 1 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

  Algebre echivalente de operatori integrali singulari. Criterii noetheriene
Neagu Vasile1 , Bîclea Diana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(102) / 2017 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 24 August, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-732
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Criterii noetheriene pentru unele ecuații singulare cu conjugare complexă
Bîclea Diana1 , Neagu Vasile2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(4) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-740
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  On the Riemann boundary value problem in the case of a piecewise Lyapunov contour
Neagu Vasile
Moldova State University
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
4. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-71-915-5.
Disponibil online 5 October, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-721
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  Asupra compacității unor operatori integrali singulari
Neagu Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(2) / 2016 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

  Asupra normelor unor operatori integrali singulari
Neagu Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Învățămîntul superior din Republica Moldova la 85 de ani Probleme actuale ale ștințelor exacte și ale naturii
Vol. 1. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-159-8.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Criterii de continuitate şi calcularea normelor operatorilor integrali singulari
Neagu Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(87) / 2015 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 9 March, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-704
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

  Asupra simbolului pe algebre generate de operatori integrali singulari
Neagu Vasile
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(72) / 2014 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 10 July, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-724
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

  Regularizarea unor operatori integrali singulari cu conjugare complexă şi cu translaţii de tip carleman
Neagu Vasile1 , Moloşnic Petru2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(47) / 2011 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 5 October, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 23 of 23