IBN
Close
Ciobanu Marina Nicolae
Cuvinte-cheie (14): Solid electrolytes (1), IR measurements (1), Glassy backbone (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Influence of glassy backbone on the photoformation and properties of solid electrolytes Ag: As-S-Ge
Tsiulyanu Dumitru, Stratan Ion, Ciobanu Marina
Technical University of Moldova
Chalcogenide Letters
Nr. 1(17) / 2020 / ISSN 1584-8663
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Impact of Adsorbed Gases on the Transport Mechanisms in Ge 8 As 2 Te 13 S 3 Amorphous Films
Tsiulyanu Dumitru, Ciobanu Marina
Technical University of Moldova
Glass Physics and Chemistry
Nr. 1(45) / 2019 / ISSN 1087-6596
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-149
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Impedance characterization of gas sensitive chalcogenide films
Tsiulyanu Dumitru, Ciobanu Marina, Mocreac Olga
Technical University of Moldova
NATO Science for Peace and Security Series B: Physics and Biophysics
Nr. 2 / 2018 / ISSN 1874-6500
Disponibil online 10 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Traductori capacitivi interdigitali de NO2 bazați pe telurizi sticloși
Ţiuleanu Dumitru, Ciobanu Marina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Telecommunications, Electronics and Informatics
6. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-540-4.
Disponibil online 30 May, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-189
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Features of contact and surface processes in glassy As2Te13Ge8S3-based structures with Pt electrodes upon interaction with nitrogen dioxide
Ciobanu Marina
Technical University of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 3-4(16) / 2017 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 1 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The dynamic conductivity of glassy As2S3Ge8 –Te films by NO2 adsorption
Ciobanu Marina
Technical University of Moldova
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Studiul mecanismului de electroconductivitate la curent continual calcogenurii sticloase As2Te13Ge8S3
Ciobanu Marina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-92
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Impedance characterization of gas sensitive S - Te based quaternary chalcogenides
Tsiulyanu Dumitru, Ciobanu Marina
Technical University of Moldova
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 3. 2015. . .
Disponibil online 13 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sesizarea vaporilor de NO2 şi de apă la temperatura camerei, prin variaţia impedanței peliculelor calcogenice As2 Te13 Ge8 S3
Ciobanu Marina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 3(58) / 2015 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 24 December, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9