IBN
Close
Morari Cristina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 10. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2021 - 1

Drumurile savantului, pedagogului, cetățeanului: Grigore Vasilescu, doctor habilitat în filosofie, profesor universitar, la 70 de ani
Roşca Alexandru1 , Teosa Valentina2 , Morari Cristina2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(93) / 2021 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 23 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Procesul de integrare europeană şi noţiuni conexe – aspecte teoretice
Morari Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(82) / 2018 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 3 September, 2018. Descarcări-29. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Colaborarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană: probleme și priorități
Căldare Gheorghe , Morari Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 2(77) / 2017 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 14 September, 2017. Descarcări-43. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategiile regionale şi mecanismele de administrare politică internaţională: abordare metodologică
Morari Cristina
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 25 January, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

European integration of the Republic of Moldova at present time: realities and tendencies
Morari Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Ţările post-sovietice între UE şi Federaţia Rusă – analiza circumstanţelor specifice şi tendinţelor politice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-829-5.
Disponibil online 17 July, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-676
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Realizarea dimensiunilor externe şi interne în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova: evoluţie şi actualitate
Morari Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 3(93) / 2016 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 16 September, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Integrarea europeană a Republicii Moldova la etapa actuală: realizări şi tendinţe
Morari Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe juridice și economice
2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 October, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Internal dimension of the Republic of Moldova and Georgia’s European integration process: achievements and difficulties
Morari Cristina
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Sociale)
Nr. 8(88) / 2015 / ISSN 1814-3199 / ISSNe 2345-1017
Disponibil online 1 December, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-665
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

European Integration of Georgia and the Republic of Moldova: evolution and prospects
Morari Cristina
State University of Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(66) / 2014 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 4 November, 2015. Descarcări-19. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Europeanization of the Republic of Moldova and Georgia: comparative approaches
Morari Cristina
State University of Moldova
Moldoscopie
Nr. 4(67) / 2014 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 4 November, 2015. Descarcări-26. Vizualizări-1265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Republica Moldova şi Georgia după semnarea Acordului de asociere cu Uniunea Europeană: realităţi şi perspective
Morari Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe sociale
Vol.1 . 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 3 April, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Nanolayers with advanced properties for superconducting spintronics
Morari Roman , Zdravkov Vladimir , Antropov Evgheni , Tronciu Vasile , Mardari Vladimir , Morari Cristina , Sidorenko Anatolie
Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu" of the Academy of Sciences of Moldova
Moldavian Journal of the Physical Sciences
Nr. 1-2(12) / 2013 / ISSN 1810-648X / ISSNe 2537-6365
Disponibil online 18 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-765
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procesul de integrare europeană prin dimensiunile sale externă şi internă:aspecte teoretico-conceptuale
Vasilescu Grigore , Morari Cristina
Universitatea de Stat din Moldova
Moldoscopie
Nr. 3(62) / 2013 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 15 May, 2014. Descarcări-50. Vizualizări-801
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programele de asistenţă şi misiunile de evaluare ale Uniunii Europene ca model de administrare politică a securităţii regionale: cazul Republicii Moldova
Sprînceană Mihai1 , Morari Cristina2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4241-5-8.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

CPPP 24 P Visualization of the surface topography of Nb, CuNi alloy and CoO films by the atomic force microscope
Morari Cristina12 , Awawdeh Adnan1 , Morari Roman1 , Zdravkov Vladimir13 , Sidorenko Anatolie14
1 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu",
2 Technical University of Moldova,
3 University of Augsburg,
4 Karlsruher Institut Fuer Technologie
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 6. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-290-1.
Disponibil online 20 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Factorul proliferării nucleare iraniene în politica externă şi de securitate comună a Uniunii Europene
Sprînceană Mihai1 , Morari Cristina2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2012. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4107-8-6.
Disponibil online 30 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Implementarea planului de acţiuni Moldova-Uniunea Europeană: Rezultate şi restanţe
Morari Cristina
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2 / 2008 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-714
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17