IBN
Close
Ţurcanu Carolina
Cuvinte-cheie (159): educaţie nonformală (6), non-formal education (6), continuitate (5)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 11. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Conceptual aspects of extracurricular education, culture and society field
Ţurcanu Carolina
State University of Moldova
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 44. 2021. Ottawa, Canada. ISBN 978-0-458-20903-3.
Disponibil online 28 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principles of non-formal adult education from perspective of permanent education
Ţurcanu Carolina
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(145) / 2021 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 10 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 4

Educația nonformală: opțiuni metodologice și profiluri de formare
Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare.Științe sociale
2020. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-53-2.
Disponibil online 2 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul educaţiei nonformale în Republica Moldova: context analitic
Crudu Valentin1, Ţurcanu Carolina2
1 Ministerul Educaţiei şi Tineretului al R. Moldova,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Univers Pedagogic
Nr. 4(68) / 2020 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 28 January, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii didactice: concept și unele specificări privind educația nonformală a adulților
Ţurcanu Carolina, Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 14 December, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale politicilor europene privind educația nonformală
Blândul Valentin Cosmin1, Ţurcanu Carolina2
1 Universitatea din Oradea,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(139) / 2020 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 8 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Comunicarea managerială – factor al asigurării continuității între cicluri de învățământ superior
Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(129) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Continuitatea dintre ciclurile de învățământ superior: factorul culturii organizaționale
Ţurcanu Carolina
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
Vol. 1. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-50-1.
Disponibil online 26 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educația nonformală în cadrul universitar din perspectiva realizării interconexiunii și  continuității  între cicluri de învățământ superior
Repida Tatiana, Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţia nonformală în cadrul universitar: corpul profesoral-didactic versus grupul studenţesc
Repida Tatiana, Ţurcanu Carolina, Vasilache Corina
Universitatea de Stat din Moldova
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizational culture & managerial communication – factors of assuring continuity between  higher education cycles
Ţurcanu Carolina, Guţu Vladimir
State University of Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(125) / 2019 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-417
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesorul în contextul postmdernității: stiluri didactice
Ţurcanu Carolina, Guţu Vladimir
Universitatea de Stat din Moldova
Cadrul didactic – promotor al politicilor educaționale
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-156-4 .
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Cadrul situaţional în formarea personalităţii: interacţiune și cooperare
Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 26 June, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conexiune și continuitate în organizarea procesului de instruire în școala superioară
Repida Tatiana, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 16 October, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-826
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea – componentă a procesului de instruire în contextul asigurării conexiunii și continuității în învățământul superior
Repida Tatiana, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina, Vasilache Corina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(115) / 2018 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 17 October, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-750
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 7

Cadrul normativ/reglator privind domeniile de formare profesională, specialități, calificări și ocupații: probleme de interconexiune și implementare
Guţu Vladimir, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina, Repida Tatiana, Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-22. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Educaţie formală, nonformală şi informală: perspectivele noilor educaţii
Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 May, 2017. Descarcări-50. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme de organizare a activității didactice și de asigurare a continuității între ciclurile învățământului superior
Ţurcanu Carolina, Toma Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(10) / 2017 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 July, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-491
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Organizarea procesului didactic în şcoala superioară  din perspectiva conexiunii şi continuităţii metodologiei  de predare-învăţare
Repida Tatiana, Paiu Mihai, Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Politici educaționale – dimensiune a conexiunii și continuității între cicluri ale  învățământului superior
Paiu Mihai, Repida Tatiana, Ţurcanu Carolina
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 9(109) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 21 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 31