IBN
Close
Vrabie Victoria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
Teze/Rezumate în culegeri - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 2

2016 - 1

Etica socială ca formă a persuasiunii sublimate
Vrabie Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Identităţi naţionale în dialog intercultural:Unitate prin diversitate
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-87-084-9.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-23. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Filosofia mentalului: concepte și orientări
Vrabie Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 4, T. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-62. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Functia terapeutica a filosofiei
Vrabie Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Știință, educație, cultura
Vol.2. 2015. Комрат. ISBN 978-9975-83-001-0.
Disponibil online 29 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-162
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Dimensiunea practică a filosofiei contemporane – consilierea filosofică şi filosofia cu copii
Vrabie Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare şi inovare.Ştiinţe umanistice
R, SU. 2014. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-729
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii discursive ale filosofiei clinice
Vrabie Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe socioumanistice
Vol.1, SSU. 2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 4 January, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Aspecte antropologice ale violenţei simbolice în perioada de tranziţie
Vrabie Victoria
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe umanistice
SU. 2013. Chişinău, 2013. .
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6