IBN
Close
Mihăilescu Natalia
Cuvinte-cheie (48): etică (3), cultură etică (2), ethics management (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 7. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Nivelul stării depresive a tinerilor contemporani
Mihăilescu Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.7, Partea 2. 2020. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-060-2.
Disponibil online 15 December, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Aspecte manageriale ale eticii la nivel instituțional
Mihăilescu Natalia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 2(42) / 2019 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 12 September, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-304
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comportamentul etic – finalitate a managementului eticii la nivel organizaționa
Andriţchi Viorica, Mihăilescu Natalia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 2(16) / 2019 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 24 October, 2019. Descarcări-53. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori și principii ale managementului eticii în contextul dezvoltării culturii etice în instituția școlară
Andriţchi Viorica, Mihăilescu Natalia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-23. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Climatul organizaţional – factor de implementare a curriculumului şcolar
Andriţchi Viorica, Mihăilescu Natalia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Curriculumul şcolar:provocări şi oportunităţi de dezvoltare
2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48.
Disponibil online 17 December, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul educaţiei interculturale asupra formării inițiale a cadrelor didactice
Mihăilescu Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-042-8.
Disponibil online 25 October, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Dimensiunea etică a competenței profesionale a cadrului didactic
Mihăilescu Natalia
Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău
Revistă de știinţe socioumane
Nr. 3(37) / 2017 / ISSN 1857-0119 / ISSNe 2587-330X
Disponibil online 25 November, 2018. Descarcări-30. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stilurilor manageriale predominante la managerii instituțiilor preuniversitare
Mihăilescu Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Modalităţi şi tehnici de organizare eficientă a timpului
Mihăilescu Natalia12, Andriţchi Viorica1
1 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei,
2 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 28 November, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Personalitatea şi competenţele managerului etic
Mihăilescu Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul, Seria "Stiinte Umanistice"
Nr. 2(4) / 2016 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 28 September, 2017. Descarcări-70. Vizualizări-1243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tehnologii manageriale pentru promovarea eticii in instituțiile școlare
Mihăilescu Natalia1, Andriţchi Viorica2
1 Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul,
2 Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-17
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valori teoretice ale managementului eticii
Mihăilescu Natalia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(52) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 23 May, 2017. Descarcări-35. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Tendinţe actuale în dezvoltarea ştiinţei manageriale
Mihăilescu Natalia
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Managementul educaţional din perspectiva eticii
Mihăilescu Natalia
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 29 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Agresivitatea şi violenţa în mediul şcolar - problemă a secolului XXI. Prevenire şi combatere
Mihăilescu Natalia, Lungu Polina
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-64. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15