IBN
Close
Mârza Mihail
Cuvinte-cheie (65): flora (4), flora (3), fitocenoză (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2023 - 1

Contribuții la studiul plantelor rare din rezervația peisagistică ”Fetești”
Buracinschi Natalia , Mârza Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Conferinţa Ştiinţifică Naţională, consacrată jubileului de 95 ani din ziua naşterii academicianului Boris Melnic
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-496-1.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Profesorul Petru Cuza la a 60-a aniversare
Postolache Gheorghe1 , Dascaliuc Alexandru2 , Mârza Mihail3
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Botanică
Nr. 1(24) / 2022 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 30 September, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Arboretele de stejar pufos (Quercus pubescens willd.) din cadrul ariei protejate „Vila Nisporeni”
Mârza Mihail , Bulicanu Dorina
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specii vernale erbacee cu valoare ornamentală din flora pădurilor Republicii Moldova
Mârza Mihail1 , Ciubuc Natalia1 , Buracinschi Natalia1 , Novac Gheorghe2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(126) / 2019 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-34. Vizualizări-857
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vegetația acvatică a rezervației naturale „Pădurea Domnească”
Mamai Iulian12 , Mârza Mihail12 , Sochircă Vitalie12
1 Agenţia de Stat „Moldsilva”,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2019. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-46-4.
Disponibil online 29 November, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-825
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Analiza comparativă a florei Butești-Cobani (R. Moldova) și Stânca-Ștefănești (România)
Mârza Mihail1 , Novac Gheorghe2 , Mamai Iulian1 , Buracinschi Natalia1 , Bulicanu Dorina1 , Mîrza Eliza3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(116) / 2018 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 6 March, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-590
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Specie cu valoare aromatică și medicinală din flora spontană a Republicii Moldova
Mârza Mihail1 , Buracinschi Natalia1 , Jalbă Angela2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
R, SNE. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-142-49-6..
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-509
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Contributions to the Prut floodplain vegetation study
Mârza Mihail , Ciubuc Natalia , Mamai Iulian
Universitatea de Stat din Moldova
Conservation of plant diversity
Ediția 5. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 28 September, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-610
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectivele utilizării lalelelor în amenajările peisajere din mun.Chişinău
Ciubuc Natalia , Mârza Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
R, SNE, SE. 2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-701-4..
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Contribuţii la cunoaşterea fenologiei speciei  Paulownia tomentosa (Thunb.) Sieb. et Zucc.
Novac Gheorghe , Mârza Mihail , Sochircă Vitalie
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
SNE. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-814-1.
Disponibil online 4 April, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Potentilla alba L. - specie spontană cu va­loare medicinală din flora Republicii Mol­dova
Mârza Mihail1 , Mîrza Eliza2 , Novac Gheorghe1 , Chetruş Mihaela3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 A.O. Fertilitatea Chişinău
Mediul Ambiant
Nr. 2(80) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-26. Vizualizări-566
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea actuală a florei din cadrul rezervaţiei ştiinţifice „Pădurea Domnească”
Mamai Iulian , Mârza Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 1(79) / 2015 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 14 March, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Istoria cercetării florei şi vegetaţiei sinantrope a Republicii Moldova şi a teritoriilor limitrofe
Mârza Mihail , Buracinschi Natalia , Grati Veaceslav , Mîrza Eliza , Mamai Iulian
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(76) / 2014 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 10 September, 2015. Descarcări-18. Vizualizări-804
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Flora sinantropă necultivată a Republicii Moldova
Mârza Mihail1 , Mamai Iulian1 , Negru Andrei2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(66) / 2013 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 8 April, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-1151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Flora sinantropă instalată în parchetele din cadrul rezervaţiei naturale „Pădurea Domnească”
Mamai Iulian , Mârza Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 4(64) / 2012 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-14. Vizualizări-1056
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Plantele medicinale din flora spontană a Republicii Moldova. Aspecte moderne de cercetare
Duca Maria1 , Port Angela1 , Muller-Uri Frieder2 , Leviţchi Alexei1 , Budeanu Oleg1 , Mârza Mihail3 , Munteanu Viorel1 , Ţapu Lucia1
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Universitatea Friedrich-Alexander din Erlangen-Nürnberg,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Botanică
Nr. 1(3) / 2011 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-77. Vizualizări-1130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Dinamica seculară a florei sinantrope necultivate a Republicii Moldova
Mârza Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 1(31) / 2010 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea şi tendinţele dezvoltării arboretelor sectorului silvic Călineşti din cadrul rezervaţiei ştiinţifice „Pădurea Domnească”
Mârza Mihail , Mamai Iulian
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(36) / 2010 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 17 December, 2013. Descarcări-17. Vizualizări-915
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul fitocenozelor clasei secalitea BR. – BL.ET AL. din Republica Moldova
Mârza Mihail
Universitatea de Stat din Moldova
Mediul Ambiant
Nr. 1(49) / 2010 / ISSN 1810-9551
Disponibil online 8 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-890
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Flora ierboasă din parchetele de la Cernoleuca (Donduşeni)
Mârza Mihail1 , Donea Victor2 , Nicorici Ludmila2 , Mîrza Eliza3 , Sîrbu Tatiana4
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
4 Gradina Botanică (Institut) a AŞM
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 7 / 2007 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 20 November, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-865
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20