IBN
Close
Hits: 87 Unique visitors: 77
Cazacu Daniela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 2

Cercetarea funcţionalităţii familiilor din Republica Moldova şi elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a acestora
Briceag Silvia, Cazacu Daniela, Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-24
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование в области социальных представлений о семье в старшем дошкольном возрасте
Даниела Казаку, Овдиенко Александра
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Reprezentarea socială a familiei din Republica Moldova: diferențe de gen
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(45) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 December, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea socială despre familie – ansamblu de informaţii, credinţe şi opinii ale tinerilor din Republica Moldova.
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 7 December, 2016. Descarcări-9. Vizualizări-390
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Reprezentarea socială despre familie – ansamblu de informații, credințe și opinii ale tinerilor din Republica Moldova
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a 6-a/vol.2. 2015. Chișinău. .
Disponibil online 16 June, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-20
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5