IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 9 Unique visitors: 9
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Cazacu Daniela - 3. Descărcări - 7. Vizualizări - 483.
Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
xls PDF

2017 - 1

Исследование в области социальных представлений о семье в старшем дошкольном возрасте

Cazacu Daniela, Autor Nou
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II / 2017
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-. Vizualizări-0
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Reprezentarea socială despre familie – ansamblu de informaţii, credinţe şi opinii ale tinerilor din Republica Moldova.
Cazacu Daniela
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 7 December, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea socială a familiei din Republica Moldova: diferențe de gen
Cazacu Daniela
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(45) / 2016 / ISSN 1857-0224 /ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 December, 2016. Descarcări-2. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3