IBN
Close
Cazacu Daniela
Cuvinte-cheie (73): family (5), familie (4), reprezentare socială (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 2

Terapia cognitiv-comportamentală în cazul crizelor generate de tulburările sexuale
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 1(58) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Когнитивно-поведенческая терапия, как элемент психологического консультирования пар в кризисной ситуации
Казаку Даниела1, Городецкая Юлия2
1 Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо,
2 Centru Multifuncțional «Renaștere», or.Râșcani
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 2(59) / 2020 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 22 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Aspecte ale consilierii psihologice ale copiilor cu cerinţe educaţionale speciale
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția a V-a. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cognitive behavioural therapy for difficult adolescents
Cazacu Daniela
Alecu Russo Bălţi State University
Contemporary methodological guidelines and practices in social sciences
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-693-3.
Disponibil online 29 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cognitive-behavioral therapy in case of general crises of sexual disorders
Cazacu Daniela
Alecu Russo Bălţi State University
The contemporary issues of the socio-humanistic sciences
X. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3371-4-4.
Disponibil online 13 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Зависимость от видеоигр среди молодёжи: перспективы и критические сферы влияния
Казаку Даниела, Орлов Дмитрий
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Tehnocopia: revistă ştiinţifico-metodică
Nr. 1(20) / 2019 / ISSN 1857-3843
Disponibil online 13 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-1247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Familia ca factor de risc în dezvoltarea copilului
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 January, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-405
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea socială a familiei contemporane din perspectiva diferenţelor în ceea ce priveşte nivelul educaţiei: studiu realizat în contextul social şi cultural din Republica Moldova
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3-4(33) / 2018 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 26 November, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-500
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea sociala a familiei la femeile contemporane din Republica Moldova
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Kreatikon. Creativitate. Formare. Performanță
Ediția a 14-a . 2018. Iași . ISBN 978-9975-56-579-0.
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Арт-терапия, как альтернативная форма разрешения конфликтов в современных семьях
Cazacu Daniela, Ovdienco Alexandra
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a IX-a . 2018. Chişinău, 2018. ISBN 978-9975-3277-5-6..
Disponibil online 3 October, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Cercetarea funcţionalităţii familiilor din Republica Moldova şi elaborarea mecanismelor de reajustare psiho-socială a acestora
Briceag Silvia, Cazacu Daniela, Corcevoi Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Psihologia socială în secolul XXI: provocări, tendințe, perspective
2017. Chișinău. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 13 June, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii și tehnici de intervenție psihologică în educația pentru familie la vârsta adolescentă
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование в области социальных представлений о семье в старшем дошкольном возрасте
Казаку Даниела, Овдиенко Александра
Бэлцкий государственный университет имени Алеку Руссо
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.II. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-019-0. 978-9975-88-021-3.
Disponibil online 27 December, 2017. Descarcări-8. Vizualizări-583
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Reprezentarea sociala a familiei din Republica Moldova
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Preocupări contemporane ale științelor socio-umane
Ediția a VII-a . 2016. Chişinău, 2017. ISBN 978-9975-108-27-0.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea socială a familiei din Republica Moldova: diferențe de gen
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(45) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 December, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-666
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentarea socială despre familie – ansamblu de informaţii, credinţe şi opinii ale tinerilor din Republica Moldova.
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1-2 / 2016 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 7 December, 2016. Descarcări-14. Vizualizări-756
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Reprezentarea socială despre familie – ansamblu de informații, credințe și opinii ale tinerilor din Republica Moldova
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umane
Ediția a VI-a / vol.2. 2015. Chișinău. .
Disponibil online 16 June, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Metodologia cercetării reprezentărilor sociale: sinteze
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Eficientizarea învăţământului – vector al politicilor educaţionale moderne conferinţă ştiinţifică internaţională
Partea 2-a. . 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-48-068-0.
Disponibil online 28 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reprezentări sociale despre familia contemporană la adolescenți
Cazacu Daniela
Universitatea de Stat „Alecu Russo“ din Bălţi
Tradiţie şi inovare în cercetarea ştiinţificăColloquia Professorum din 18 octombrie 2013
Ediția 4. 2014. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-136-1.
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19