IBN
Close
Paşenciuc Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 20.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 1
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17

2019 - 3

Cercetările arheologice preventive din anul 2018 în situl arheologic Sagaidac II (s. Sagaidac, r-nul Cimișlia)
Vornic Vlad1 , Ciobanu Ion1 , Popovici Sergiu1 , Paşenciuc Natalia1 , Iorga Adrian2 , Avram Dumitru1
1 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
2 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2018. Sesiunea Naţională de Rapoarte
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-476-2.
Disponibil online 30 April, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-640
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Masa rotundă „65 de ani de la nașterea arheologului Victor Sorochin și 60 ani de la nașterea arheologului Anatol Gorodenco”
Paşenciuc Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista Arheologică
Nr. 2(15) / 2019 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 7 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изделие из рога из стоянки Подгорь
Пашенчук Наталья123
1 Национальное археологическое агентство Молдовы,
2 Институт культурного наследия,
3 Министерство образования, культуры и исследований Республики Молдова
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia VI. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-149-07-5.
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 11

Date preliminare privind cercetările arheologice preventive din anul 2018 de la Sagaidac, r-nul Cimişlia
Vornic Vlad1 , Ciobanu Ion12 , Popovici Sergiu12 , Paşenciuc Natalia3 , Iorga Adrian1 , Avram Dumitru1
1 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
2 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
3 Centrul de Arheologie al Institutului Patrimoniului Cultural
Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în sud-estul Europei
R. 2018. Crihana Veche (Cahul). ISBN 978-9975-87-410-6.
Disponibil online 16 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mărgele din os descoperite in stațiunea Climăuți II
Paşenciuc Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10, R. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 9 June, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-564
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New findings from the Paleolithic site of Costesti I in the north-western Moldova
Obada Theodor F.12 , Ivanov Serghei3 , Kolavenko Sergey4 , Paşenciuc Natalia4
1 Institute of Zoology,
2 National Museum of Ethnography and Natural History ,
3 JSC „Rosbank”, Norilsk,
4 Institute of Cultural Heritage
Buletin Ştiinţific. Revista de Etnografie, Ştiinţele Naturii şi Muzeologie (Serie Nouă)
Nr. 28(41) / 2018 / ISSN 1857-0054
Disponibil online 8 October, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-552
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O nouă staţiune paleolitică descoperită în preajma satului Gordineşti (r-nul Edineţ)
Burlacu Vitalie , Paşenciuc Natalia
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2017. Sesiunea Naţională de Rapoarte
R. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3164-5-3.
Disponibil online 7 October, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recenzie. Н. А. Анисюткин, Н. А. Кетрару, С. И. Коваленко Многослойная палеолитическая стоянка в гроте Старые Дуруиторы и место её каменных индустрий в раннем и среднем палеолите Европы
Paşenciuc Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Revista Arheologică
Nr. 1(14) / 2018 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele preliminare ale investigaţiilor arheologice în situl Gordineşti II-Stînca Goală. Campania 2017
Sîrbu Ghenadie1 , Krol Darius2 , Sîrbu Livia1 , Burlacu Vitalie1 , Paşenciuc Natalia1 , Surdu Victoria1
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Universitatea din Rzeszów
Cercetări arheologice în Republica Moldova.Campania 2017. Sesiunea Naţională de Rapoarte
R. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3164-5-3.
Disponibil online 7 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-385
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea cochiliilor în arta paleoliticului superior din staţiunile din regiunea Nistrului Mijlociu
Paşenciuc Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologie
Ediţia V. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-995-7.
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea ocrului in stațiunile paleoliticului din zona Nistrului
Covalenco Serghei , Paşenciuc Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural al AŞM
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10, R. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 8 June, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Планиграфия нижнего культурного слоя верхнепалеолитической стоянки Климэуць II.
Пашенчук Наталья
Институт культурного наследия
Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în sud-estul Europei
R. 2018. Crihana Veche (Cahul). ISBN 978-9975-87-410-6.
Disponibil online 16 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Развитие исследований технологии обработки кости, рога и бивня в советско-россиской историографии
Пашенчук Наталья12
1 Институт культурного наследия,
2 Национальное археологическое агентство Молдовы
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 28, R. 2018. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 23 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-200
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Этнография как источник описания костяной индустрии верхнепалеолитических стоянок
Пашенчук Наталья12
1 Институт культурного наследия,
2 Национальное археологическое агентство Молдовы
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare şi educaţie
Ediţia 3. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-074-3.
Disponibil online 31 December, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Inventarul litic din aşezarea eneolitică târzie Gordineşti II-Stînca goală
Burlacu Vitalie , Sîrbu Ghenadie , Paşenciuc Natalia
Institutul Patrimoniului Cultural
Sesiunea ştiinţifică a departamentului Istoria românilor, universală şi arheologieIn Memoriam Gheorghe Palade
Ediţia IV. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-901-8.
Disponibil online 4 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-167
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inventarul litic din stațiunea paleoliticului superior Climăuți II (cercetările din anul 1998)
Paşenciuc Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 27, R. 2017. Chişinău. .
Disponibil online 24 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Методы обработки кости в верхний палеолит: по материалам памятников среднего Днестра
Пашенчук Наталья
Молдавский Государственный Университет
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe umanistice
SU. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 January, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Нуклевидные скребки из кремневой коллекции нижнего слоя стоянки Климэуць II
Пашенчук Наталья
Институт культурного наследия АНМ
Valorificarea patrimoniului etnocultural al Republicii Moldova în cercetare și educație
Ediția 2. 2017. Chișinău. .
Disponibil online 9 March, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-507
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Особенности развития ориньяковской культуры на среднем Днестре по материалам стоянки Климэуць II
Пашенчук Наталья
Молдавский Государственный Университет
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova
SNE, SE. 2017. . ISBN 978-9975-71-834-9.
Disponibil online 22 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Исследование верхнепалеолитической стоянки Климэуць II в 1998 году
Пашенчук Наталья
Институт культурного наследия АНМ
Revista Arheologică
Nr. 1-2(12) / 2016 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 17 January, 2017. Descarcări-1. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Кости мамонта обкладки жилища стоянки Климэуць II
Пашенчук Наталья
Институт культурного наследия АНМ
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 26, R. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 27 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Структуры жилых сооружений на палеолитических памятниках на среднем Днестре
Пашенчук Наталья
Молдавский Государственный Университет
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe umanistice Științe sociale
R, SU, SS. 2016. Chişinău, 2016. .
Disponibil online 9 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-493
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Ориньякские памятники Пруто- Днестровского региона
Пашенчук Наталья
Институт культурного наследия АНМ
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei.
Ediția 25, R. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-87-007-8.
Disponibil online 28 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Paleoliticul superior dintre Prut şi Nistru
Paşenciuc Natalia
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe umanistice
R, SU. 2013. Chişinău, 2013. .
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 24 of 24