IBN
Close

28Publicaţii

141Descărcări

7101Vizualizări

Bogdan-Golubi Nina
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 22. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 20
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2022 - 8

Aplicarea practicilor Științei Deschise la consolidarea Colecției Naționale de Microorganisme Nepatogene (CNMN)
Bogdan-Golubi Nina1 , Sîrbu Tamara1 , Bîrsa Maxim1 , Cernăuţeanu Victor2 , Cojocaru Irina3
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-0-4.
Disponibil online 22 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea practicilor Științei Deschise la consolidarea Colecției Naționale de Microorganisme Nepatogene (CNMN)
Bogdan-Golubi Nina1 , Sîrbu Tamara1 , Bîrsa Maxim1 , Cernăuţeanu Victor2 , Cojocaru Irina3
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 Universitatea de Stat din Moldova
Știința Deschisă în Republica Moldova
Ediția 2, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3564-2-8.
Disponibil online 7 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bacterial viability after 15 years storage
Bogdan-Golubi Nina , Slănină Valerina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indici antimicrobieni ale tulpinilor acvatice de interes industrial
Bogdan-Golubi Nina , Slănină Valerina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă. Biologie
Ediția 9, Vol.1. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-76-389-9.
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular techniques for determining bacterial diversity in lake ecosystem
Bogdan-Golubi Nina1 , Slănină Valerina1 , Balan Ludmila2 , Ruginescu Robert Marian3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
3 Institute of Biology Bucharest, Romanian Academy
Biotehnologii avansate – realizări şi perspective
Editia a VI-a. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-81-4.
Disponibil online 17 October, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Open science practice used in strengthening the national collection of non-pathogenic microorganisms
Bogdan-Golubi Nina1 , Syrbu T.1 , Byrsa Maxim1 , Cernăuţeanu Victor2 , Cojocaru Irina3
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institutul de Dezvoltare a Societăţii Informaţionale, Î.S.,
3 State University of Moldova
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 17 November, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The viability of bacillus, pseudomonas and lactic acid bacteria strains after 15 years of storage
Bogdan-Golubi Nina , Slănină Valerina
Institute of Microbiology and Biotechnology
Microbial Biotechnology
Ediția 5, R. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3555-6-8.
Disponibil online 21 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биологически активные вещества водных микроорганизмов
Богдан-Голубь Нина , Слaнина Валерина
Институт микробиологии и биотехнологии
Микроорганизмы и плодородие почвы
Ediţia I-a. 2022. Киров, Россия. .
Disponibil online 21 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-122
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Mathematical modeling tool for microbial growth
Bogdan-Golubi Nina , Golubi Roman
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Scientific Collection ”InterConf”
Vol. 41. 2021. Tokyo, Japan. ISBN 978-4-272-00922-0.
Disponibil online 14 October, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu inovativ de maturare a preparatelor din carne
Golubi Roman , Bogdan-Golubi Nina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Biotehnologii moderne - soluții pentru provocările lumii contemporane
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3498-7-1.
Disponibil online 11 June, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Quality appreciation of goat milk as raw material for brined cheese production
Bogdan-Golubi Nina
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 22 February, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea bacteriilor izolate din namolul lacurilor parcului „La Izvor”
Slănină Valerina , Bogdan-Golubi Nina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte
2021. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-152-48-8.
Disponibil online 13 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Valorificarea tulpinilor microbiene izolate din lapte de capră
Bogdan-Golubi Nina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-230
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Goat milk yougurt as a potentially functional food
Popovici Cristina1 , Brînza Renata1 , Cartaşev Anatolie2 , Migalatiev Olga2 , Bogdan-Golubi Nina2 , Golubi Roman2 , Grumeza-Clefos Irina2 , Coev Ghenadii2 , Caragia Vavil2
1 Technical University of Moldova,
2 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Chemical technologies and Biotechnologies and food technologiesVolume 57, book 10.3.
2019. ruse. ISBN 1311-3321.
Disponibil online 28 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Cultura mixtă din tulpini autohtone de bacterii lactice pentru fermentarea laptelui de capră
Bogdan-Golubi Nina
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1-2(73-74) / 2018 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-443
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
High viability of lactic acid bacteria in culture-protective medium modified through mathematical modeling
Bogdan-Golubi Nina
Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-426
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Goat milk – actual direction in dairy industry
Bogdan-Golubi Nina
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 19 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Actualitatea studiului laptelui de capră ca sursă de izolare a tulpinilor de bacterii lactice
Bogdan-Golubi Nina1 , Rudic Valeriu2 , Coev Ghenadii1
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-25. Vizualizări-734
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biotechnological potential of autochthonous lactic acid bacteria isolated from raw goat milk
Bogdan-Golubi Nina
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.2. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-297
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Composition and characteristics of goat milk: a review
Bogdan-Golubi Nina
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 28