IBN
Close
Socolov Vasile
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 21. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 8
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 10
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 5
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1

2022 - 1

Количественное определение содержания FE, NI, CR, CU, ZN, CD, PB, HG в овощах и фруктах, выращиваемых в Mолдове, и оценка риска здоровью
Стратулат Татьяна1 , Popa Alexei1 , Гушан Анна1 , Кадар Оана2 , Соколов Василий3 , Соколовa Людмила3
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Научно-исследовательский институт аналитического приборостроения, г. Клуж-Напока,
3 Международный Независимый Университет Молдовы
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2022 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Токсичность и характер действия бензола и толуола и его моно-галоидпроизводных
Соколов Василий , Соколовa Людмила
Международный Независимый Университет Молдовы
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2021 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 3 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Функциональные и морфологические исследования щитовидной железы при ингаляционном воздействии йодбензола и м-йодтолуола
Соколов Василий , Соколовa Людмила
Международный Независимый Университет Молдовы
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2020 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Quality management of medical services in healthcare institutions of Moldova
Blagorazumnaya Olga , Socolov Vasile , Socolova Ludmila
Free International University of Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2019 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 6 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-923
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Acţionarea substanței [Co (DH) 2 (This) 2] 2 [TiF6] 2H2O asupra proceselor corozive a oțelului Cm.3 in apa
Şoltoian Nicolai1 , Socolov Vasile2 , Socolova Ludmila2 , Bodiu Vasile2
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 7-9(213-215) / 2018 / ISSN 1811-0770 / ISSNe 2587-411X
Disponibil online 5 September, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-715
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul proprietăților toxice ale aminelor biogene
Cotelea Tamara1 , Ocopnaia Natalia2 , Revenco Ana2 , Ozol Ludmila2 , Socolov Vasile2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
EcoSoEn
Nr. 4 / 2018 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 8 December, 2018. Descarcări-51. Vizualizări-1839
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование интенсивности процессов перекисного окисления липидов при воздействии йодбензола и м-йодтолуола
Соколов Василий , Соколовa Людмила
Международный Независимый Университет Молдовы
EcoSoEn
Nr. 4 / 2018 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 8 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-742
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Case Study Lower Răut Region as an Option for Sustainable Development in the Central Part of Moldova
Drumea Dumitru1 , Socolov Vasile2 , Socolova Ludmila2
1 Institute of Ecology and Geography of the ASM,
2 Free International University of Moldova
3rd Central and Eastern European LUMEN
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-973-166-461-3.
Disponibil online 2 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-332
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

115 ani ai noţiunii „inimă sportivă”: conflictul programelor de apărare ca sursă de patologie sau revendicare
Scripnic Vitalie1 , Saulea Aurel1 , Scripnic Corneliu1 , Ciurilov Leonid2 , Cobeţ Valeriu3 , Moraru Ion3 , Manolachi Victor4 , Socolov Vasile5
1 Centrul Republican de Reabilitare Medico-Socială,
2 Universitatea de Stat din Sanct-Peterburg,
3 IMSP Institutul de Cardiologie,
4 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
5 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 24 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea conţinutului pesticidelor organoclorurate în produsele alimentare şi laptele matern în condiţiile Republicii Moldova
Stratulat Tatiana1 , Volneanschi Ana2 , Zavtoni Mariana2 , Covric Ala2 , Socolov Vasile3 , Socolova Ludmila3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
3 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Program de monitoring asupra stării mediului în parcul national „Orheiul Vechi”
Drumea Dumitru1 , Socolov Vasile2
1 Institutul de Ecologie şi Geografie al AŞM,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-606
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The renin-angiotensin and kinin-kallikrein systems between industrial and informational epochs. Conflict of defensive programmes: Pathogenic or sanogenic?
Scripnic Vitalie1 , Saulea Aurel1 , Churilov Leonid2 , Kobets Valery3 , Socolov Vasile4
1 Medical Center of Social Rehabilitation,
2 St Petersburg University,
3 Institute of Cardiology,
4 Free International University of Moldova
E-Health and Bioengineering Conference EHB 2015
Ediţia a 5-a. 2016. New Jersey, SUA. ISBN 978-146737545-0.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Влияние карбогидразида на ингибирование коррозии стали Ст. 3 в воде
Parşutin Vladimir1 , Шолтоян Н.1 , Коваль Андрей1 , Чернышева Н.В.1 , Болога О. А.2 , Булхак И.И.2 , Соколов Василий3 , Соколовa Людмила3 , Бодиу В.3
1 Институт прикладной физики АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы,
3 Международный Независимый Университет Молдовы
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 16 / 2016 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 6 October, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-1419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Acceleration of anode dissolution of tungsten and its alloys in neutral solutions of salts
Parshutin Vladimir1 , Paramonov Anatolii1 , Kovali Alexandr1 , Chernysheva Natalia1 , Sholtoyan Nicolai1 , Socolova Ludmila2 , Socolov Vasile2 , Proşchina N.3
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Free International University of Moldova,
3 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 14 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 27 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-1024
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Electroplated coatings on the basis of iron on steel and ways of increase of their corrosion resistance
Parshutin Vladimir1 , Pasinkovsky Emil1 , Kovali Alexandr1 , Sholtoyan Nicolai1 , Socolova Ludmila2 , Socolov Vasile2
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Free International University of Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 14 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 28 October, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-1118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
General and specific aspects of medical demographic processes in chişinău municipality during the years 2011-2013
Feofanov Igor1 , Bogataia Cornelia1 , Socolov Vasile2 , Socolova Ludmila2
1 Centrul de Sănătate Publică Chişinău,
2 Free International University of Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 13 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 19 November, 2015. Descarcări-0. Vizualizări-1170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The dynamics of morbidity and some peculiarities of arterial hypertension in the municipality of Chişinău and rural areas in the years 2011-2013.
Leahu Olga1 , Socolov Vasile2 , Socolova Ludmila2
1 Centrul de Sănătate Publică Municipal Chişinău,
2 Free International University of Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 13 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 29 October, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-950
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Dinamica morbidităţii şi unele particularităţi epidemiologice ale hepatitelor cronice şi cirozelor nevirale în municipiul Chişinău
Feofanov Igor1 , Socolov Vasile2 , Socolova Ludmila2
1 Centrul de Sănătate Publică Chişinău,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 10 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-862
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ion Dediu – fondatorul ecologiei şi distins cadru universitar
Socolov Vasile
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 10 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile mortalităţii populaţiei după principalele cauze de deces şi a persoanelor în vârstă aptă de muncă în mun. Chişinău şi în localităţile rurale în anii 2008-2012
Feofanov Igor1 , Socolov Vasile2 , Socolova Ludmila2
1 Centrul de Sănătate Publică Chişinău,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 10 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-1. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые аспекты исследований для расширения сферы применения электроэрозионного нанесения покрытий
Парамонов Анатолий1 , Parşutin Vladimir1 , Шолтоян Н.1 , Бодиу В.2 , Соколов Василий2 , Коваль А.В.2 , Соколовa Людмила2
1 Институт прикладной физики АНМ,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 12 / 2014 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 22 February, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Poluarea şi starea de degradare a solurilor în raionul Edineţ
Socolov Vasile , Socolova Ludmila
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 8 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 5 December, 2014. Descarcări-36. Vizualizări-847
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Starea ecologică actuală a râului Răut
Socolov Vasile , Socolova Ludmila
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-13. Vizualizări-1064
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ингибирование коррозии малоуглеродистых сталей в воде тиосемикарбазоном пировиноградной кислоты
Шолтоян Н.1 , Parşutin Vladimir1 , Чернышева Н.В.1 , Коваль А.В.1 , Володина Галина1 , Булхак И.И.2 , Болога О. А.2 , Шофрански Валентин3 , Соколов Василий3 , Соколовa Людмила3 , Бодиу В.3 , Cotelea Maxim4
1 Институт прикладной физики АНМ,
2 Институт химии Академии наук Молдовы,
3 Международный Независимый Университет Молдовы,
4 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 9 / 2013 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 8 December, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-1060
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Managementul sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare în R. Moldova
Socolov Vasile , Socolova Ludmila
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
International Conference of Young Researchers
Ediția 9. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-4224-7-5.
Disponibil online 19 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New investigation technologies of the cardiovascular system and of the vegetative nervous system
Scripnic Vitalie1 , Shontya Viktor2 , Zatuşevski I.3 , Saulea Aurel4 , Zemțovski E.5 , Iavorschi Anatolie2 , Pîrţac Valeriu2 , Socolov Vasile4 , Alexeeva Natalia5
1 Medical Center of Social Rehabilitation,
2 Technical University of Moldova,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
4 Free International University of Moldova,
5 Saint Petersburg State Pediatric Medical Academy
Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Editia 1. 2011. . ISBN 978-9975-66-239-0..
Disponibil online 23 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sistemul respirator și aerul ce ne înconjoară
Scripnic Vitalie1 , Socolov Vasile1 , Fedaş Vasile2 , Cobeţ Valeriu2 , Moraru Ion2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 IMSP Institutul de Cardiologie
International Conference of Young Researchers
Ediția 9. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-4224-7-5.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу токсичности толуола и его моногалоидпроизводных
Соколов Василий , Соколовa Людмила
Международный Независимый Университет Молдовы
International Conference of Young Researchers
Ediția 9. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-4224-7-5.
Disponibil online 19 May, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-539
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Probleme actuale ale spaţiilor verzi din R. Moldova
Covali Victoria , Palancean Alexei , Socolov Vasile , Savoi Victoria , Socolova Ludmila
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
International Conference of Young Researchers
Ediția 8. 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-9898-4-8..
Disponibil online 5 May, 2021. Descarcări-18. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 29 of 29