IBN
Close
Cheianu Silvia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 11
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2020 - 1

Importanţa profilului psihologic în investigaţiile criminologice
Cheianu Silvia
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Psihologia în mileniul III – provocări și soluții
Vol.1. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-246-7.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Consecinţele violenţei la copii
Cheianu Silvia
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Formarea initiala si continua a psihologilor in domeniul protectiei copilului fata de violenta
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 January, 2019. Descarcări-198. Vizualizări-1668
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Internetul şi postmodernismul – importanţa lor pentru educaţia modernă
Cheianu Silvia
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-59. Vizualizări-1427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Abuzul – una din cele mai grave probleme sociale
Cheianu Silvia
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Vector European
Nr. 2 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 28 December, 2016. Descarcări-114. Vizualizări-1179
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agresivitatea și unii factorii clinico-sociali care contribuie la comiterea crimelor de către bolnavii psihici
Cheianu Silvia
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Vector European
Nr. 1 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 2 June, 2016. Descarcări-33. Vizualizări-1041
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte generale privind unii factorii ce declanşează delincvenţa juvenilă
Cheianu Silvia
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. V(1) / 2016 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 21 June, 2016. Descarcări-236. Vizualizări-2116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectul dimensiunilor psihologice şi socio-juridice ale delincvenţei juvenile
Cheianu Silvia
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. V(1) / 2016 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 21 June, 2016. Descarcări-57. Vizualizări-1789
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Securitatea psihologică și modele de intervenție asupra traumei
Cheianu Silvia , Musteaţă Iraida
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Vector European
Nr. 3 / 2016 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 28 December, 2016. Descarcări-118. Vizualizări-1380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Aspecte generale privind criminalul de drog din perspectiva psihologică
Cheianu Silvia
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Vector European
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 February, 2016. Descarcări-45. Vizualizări-987
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele dependenţei psihice, fizice şi facrorii de risc a consumului de droguri
Cheianu Silvia
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Vector European
Nr. 3 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 February, 2016. Descarcări-290. Vizualizări-1737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gradul de vulnerabilitate victimală a copilului abandonat
Cheianu Silvia
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Vector European
Nr. 1 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 6 February, 2016. Descarcări-199. Vizualizări-1852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Victimizarea feminină sexuală raportată – vârful Iceberg-ului.
Cheianu Silvia1 , Mocanu L.2
1 Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată,
2 Universitatea „Petre Andrei”, Iaşi
Vector European
Nr. 2 / 2015 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 5 February, 2016. Descarcări-40. Vizualizări-899
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Cercetarea copilului ca victimă a violenţei domestice
Cheianu Silvia
Institutul de Ştiinţe Penale şi Criminologie Aplicată
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. IV(2) / 2014 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 22 January, 2016. Descarcări-118. Vizualizări-1242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Rolul asistenţei psihologice şi sociale în prevenirea comportamentului autodistructiv
Cheianu Silvia
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Studii Europene din Moldova
Nr. I-a / 2012 / ISSN 2435-1114
Disponibil online 23 November, 2016. Descarcări-40. Vizualizări-867
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14