IBN
Close

24Publicaţii

115Descărcări

7460Vizualizări

Chisili Serghei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Strategii de marketing aplicate în Republica Moldova de către întreprinderile agroinsustriale
Burbulea Rodica1 , Chisili Serghei2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Studii Europene din Moldova
Vector European
Nr. 1 / 2022 / ISSN 2345-1106 / ISSNe 2587-358X
Disponibil online 20 May, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Abordarea și soluționarea conflictelor în cadrul organizației
Chisili Serghei , Catan Petru
Universitatea de Studii Europene din Moldova
Promotion of Social and Economic Values in the Context of European Integration4th International Conference
Vol.1. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3527-0-3.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Adaptive peculiarities of the Bianca variety when growing on slopes different expositions in the central region of viticulture of the republic of moldova
Gribkova Anna , Kisil Sergey , Dumitrash Angela , Ceban Alvina
Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий, Кишинёв, Молдова
International Agriculture Congress
Ediția 4. 2021. Turcia. ISBN 978-605-80128-6-8.
Disponibil online 4 February, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Influenţa condiţiilor pedo-ecologice asupra productivităţii şi calităţii producţiei de struguri
Rapcea Mihail , Chisili Serghei
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Evaluation of photosynthetic activity in pear trees depending on the action of biological active substances
Scurtu Gheorghe1 , Bujoreanu Nicolae1 , Harea Ivan1 , Nicuţa Alexandru1 , Paşa Roman1 , Cornea Vladimir2 , Dadu Dumitru2 , Chisili Serghei2 , Donica Nicolae2 , Gribcova Ana2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Revista Botanică
Nr. 2(15) / 2017 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 23 January, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-568
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Paşapoartele ecologice ale soiurilor de viţă-de-vie alb de suruceni şi pameati negrulea  
Chisili Mihail , Chisili Serghei , Dadu Vitalie , Bondarenco Iurie , Dumitraş Angela
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(62) / 2016 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 17 June, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-514
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 5

Amplasarea plantaţiilor viticole în funcţie de influenţa factorilor ecologici
Chisili Mihail , Chisili Serghei , Gribcova Ana , Bondarenco Iurie , Dumitraş Angela , Bratco Dumitru
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 5-6(59-60) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Amplasarea viţei de vie în condiţiile ecologice confortabile
Chisili Mihail , Chisili Serghei , Rapcea Mihail , Bondarenco Iurie , Dumitraş Angela
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-29. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paşaportul ecologic al soiului de viţă-de-vie prezentabil
Chisili Mihail , Chisili Serghei , Bondarenco Iurie , Dumitraş Angela , Dadu Vitalie
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(55) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul condiţiilor ampeloecologice pentru producerea vinurilor cu denumire de origine în Ucraina
Bulaeva Iulia1 , Chisili Serghei2
1 Centrul Ştiinţific Naţional „Institutul de Viticultură şi Vinificaţie V.E. Тairov”, Odesa,
2 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(56) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 15 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Экологическая паспортизация виноградарства - основа повышения стабильности отрасли
Кисиль М.1 , Кисиль С.1 , Братко Дмитрий2
1 Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий, Кишинёв, Молдова,
2 Министерство Сельского Хозяйства и Пищевой Промышленности Республики Молдова
Виноградарство и виноделие
Nr. 52 / 2015 / ISSN 0372-5847
Disponibil online 19 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Elaborarea paşapoartelor ecologice ale soiurilor de viţă-de-vie - baza eficienţei proiectelor de fondare a plantaţiilor
Chisili Mihail , Chisili Serghei , Bondarenco Iurie , Dumitraş Angela , Gribcova Ana
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(51) / 2014 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 3 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa condiţiilor ecologice asupra creşterii şi dezvoltării soiurilor de masă de viţă-de-vie
Chisili Mihail , Chisili Serghei , Bondarenco Iurie , Dumitraş Angela , Dadu Vitalie
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(50) / 2014 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 3 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Productivitatea soiurilor de masă în funcţie de condiţiile ecologice ale regiunii
Chisili Mihail , Chisili Serghei , Bondarenco Iurie , Dumitraş Angela , Dadu Vitalie
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 6(54) / 2014 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 6 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-318
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trei etape în dezvoltarea viticulturii şi vinificaţiei în Republica Moldova
Chisili Mihail , Chisili Serghei , Dadu Vitalie
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 1(49) / 2014 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 1 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Specificarea condiţiilor ecologice optime pentru amplasarea viţei-de-vie
Chisili Mihail , Chisili Serghei , Rotari Eugen , Bondarenco Iurie , Dumitraş Angela
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 6(48) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-125
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Повышение качества столового винограда в Республике Молдова и Одесской области
Кисиль М.1 , Власов Василий2 , Гэинэ Борис3 , Кисиль С.2 , Даду Виталий2
1 Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий,
2 Национальный Научный Центр "Институт виноградарства и виноделия им. В.Е. Таирова", Одесса,
3 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 7 June, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Местный сортимент молдавского виноградарства
Кисиль М. , Гэинэ Борис , Кисиль С.
Научно-исследовательский институт садоводства и пищевых технологий
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, silvicultură şi grădini publice, protecţia plantelor
Vol. 24 (2). 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-125-8.
Disponibil online 12 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 2

Cercetarea politicii formării preţurilor la producţia pomicolă
Chisili Serghei
Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Ştiinţa Agricolă
Nr. 1(0) / 2009 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-753
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль эколого -экономических исследований территории в определении специализации виноградарства
Кисиль М.1 , Кисиль С.1 , Владов П.2
1 Научно-практический институт садоводства, виноградарства и пищевых технологий, Кишинёв, Молдова,
2 Российский государственный аграрный университет – Московская сельскохозяйственная академия имени К.А.Тимирязева
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
40. 2009. Кишинев. .
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 24