IBN
Close
Ctitor Roman
Cuvinte-cheie (6): beneficiu economic (1), plus valoare (1), tarife producere și livrare (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 1

Analiza indicilor de eficiență energetică a surselor de generare din Chișinău
Ctitor Roman1, Berzan Vladimir1, Oclanschi Ghenadie2
1 Institutul de Energetica al AŞM,
2 Termocom SA
Conferinţa Tehnico-Ştiinţifică a Colaboratorilor, Doctoranzilor şi Studenţilor
Volumul I. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-45-544-2.
Disponibil online 11 April, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-406
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Analiza funcţional-cost în energetică
Ctitor Roman
Institutul de Energetica al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 14 February, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensionarea unor parametri a elementului absorbant a colectorului solar plan
Ctitor Roman
Institutul de Energetica al AŞM
Inginerie agrară şi transport auto
Vol.45. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-276-7.
Disponibil online 23 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3