IBN
Close
Căpăţînă Tatiana
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole cat. C - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2016 - 1

The influence of leadership communication on school teachers’ job satisfaction
Sanduleac Sergiu , Căpăţînă Tatiana
"Ion Creanga" State Pedagogical University of Chisinau
Psihologie. Pedagogie Specială. Asistenţă Socială
Nr. 4(45) / 2016 / ISSN 1857-0224 / ISSNe 1857-4432
Disponibil online 19 December, 2016. Descarcări-34. Vizualizări-1310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

MSP 14 P The crystal structures of N-5-di(pyridin-2-yl)-1,3,4-thiadiazol-2-amine and 5-(5-nitrofuran-2-yl)-N-(pyridin-2-YL)-1,3,4-thiadiazole-2-amine
Chumakov Yurii1 , Petrenko Peter A.1 , Căpăţînă Tatiana2 , Graur Vasilii О.2 , Tsapkov Victor I.2 , Gulea Aurelian2
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 State University of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 6. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-290-1.
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
MSP 30 P Crystal structure of bis[1-ethyl-3-(pyridine-2-yl)thiourea] tetraacetatodicopper
Petrenko Peter A.1 , Chumakov Yurii1 , Căpăţînă Tatiana2 , Tsapkov Victor I.2 , Gulea Aurelian2
1 Institutul de Fizică Aplicată,
2 State University of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 6. 2012. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-66-290-1.
Disponibil online 18 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza 4-(2-piridil)tiosemicarbazidei şi a unor 4-(2-piridil) tiosemicarbazone şi activitatea antiproliferativă a celulelor leucemice hl-60
Gulea Aurelian , Barbă Alic , Căpăţînă Tatiana
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Reale şi ale Naturii)
Nr. 6(56) / 2012 / ISSN 1814-3237 / ISSNe 1857-498X
Disponibil online 19 February, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, structure, antitumor and antimicrobial activity of 3D-metal complexes with some derivatives of pyridine-2-carbaldehyde 4-(pyridine-2-yl) thiosemicarbazones
Căpăţînă Tatiana1 , Jalbă Angela1 , Zariciuc Elena2 , Sofroni Larisa3 , Sofroni Dumitru , Tsapkov Victor I.1 , Gulea Aurelian1
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Oncology
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVII. 2012. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Antimicrobial effect of copper coordination compounds with 4-phenylthiosemicarbazone yridine-2-carboxyaldehyde derivatives
Gulea Aurelian1 , Lozan-Tîrşu Carolina2 , Căpăţînă Tatiana1 , Paholnitscaia Anastasia1 , Tsapkov Victor I.1 , Rudic Valeriu3
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 24 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-310
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Efectul antimicrobian al compuşilor coordinative ai cuprului, zincului, cobaltului şi nichelului cu n-piridin-2-iltiosemicarbazona 2-piridincarboxialdehidei şi derivaţii ei
Căpăţînă Tatiana1 , Lozan-Tîrşu Carolina2 , Gulea Aurelian1 , Ţapcov Victor1 , Rudic Valeriu3
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza 4-(2-piridil)tiosemicarbazonei și a unor 4-(2-piridil)tiosemicarbazone și studiul proprietăților anticancer
Căpăţînă Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
International Conference of Young Researchers
Ediția 9. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-4224-7-5.
Disponibil online 18 May, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza şi structura 4-2aminopiridil-tiosemicarbazidei şi a unor tiosemicarbazone
Căpăţînă Tatiana
Universitatea de Stat din Moldova
Biotehnologia microbiologică – domeniu scientointensiv al ştiinţei contemporane
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-106-78-8.
Disponibil online 20 September, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-280
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9