IBN
Close
Hits: 13 Unique visitors: 13
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Ghiulnaz Mutalap - 1. Descărcări - 7. Vizualizări - 258.
Articole în reviste din RM - 1.
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2013 - 1

Particularităţi ale proceselor psihice şi învăţarea de tip şcolar la elevii cu sindromul DOWN
Rusnac Svetlana1, Ghiulnaz Mutalap21
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Centrul Şcolar Pentru Educaţie Incluzivă (CSEI) "Delfinul" Constanţa
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 24 March, 2014. Descarcări-7. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1