IBN
Close
Popovici Angela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 22. Publicaţii la conferinţe din RM - 17. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole cat. C - 13
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 7
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 17
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 1

2022 - 1

Cooperarea transfrontalieră – instrument de valorificare și promovare a culturii și patrimoniului istoric
Popovici Angela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(113) / 2022 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 23 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Calitatea administrației publice ca factor determinant în asigurarea bunei guvernări
Popovici Angela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(111) / 2021 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 September, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul autorităților publice în cadrul programelor de cooperare transfrontalieră pentru valorificarea patrimoniului istoric și cultural
Popovici Angela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.39. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-744-4.
Disponibil online 11 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-198
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Consideraţii privind noţiunea de interfaţă politico-administrativă
Popovici Angela1 , Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Preşedenţia Republicii Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3240-4-5.
Disponibil online 29 May, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestionarea problemelor migrației la nivel local
Popovici Angela , Covali Andrei
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul funcţiei publice şi al funcţionarilor publici în cadrul Inspecţiei financiare
Popovici Angela , Larin Veaceslav
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Probleme ale gestiunii performanței funcționarilor publici
Popovici Angela1 , Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Preşedenţia Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(102) / 2019 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 30 May, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Considerații privind responsabilizarea administrației publice
Popovici Angela1 , Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Preşedenţia Republicii Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 November, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuția asistenței externe la consolidarea administrației publice
Popovici Angela1 , Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Preşedenţia Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(97) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea administrației publice din Republica Moldova: oportunități și provocări actuale
Popovici Angela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 2(98) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 27 May, 2018. Descarcări-45. Vizualizări-701
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pentru o guvernare responsabilă la nivel local
Popovici Angela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(100) / 2018 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 10 December, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resonsabilitatea ca instrument de consolidare a bunei guvernări la nivel local
Popovici Angela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Consolidarea administraţiei publice locale şi perspectivele Europene ale Republicii Moldovaconferinţă ştiinţifico-practică internaţională
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-134-20-0.
Disponibil online 5 January, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-442
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Consolidarea Statului Medieval Moldova prin organizarea structurilor administrative regionale
Popovici Corneliu1 , Popovici Angela2
1 Preşedenţia Republicii Moldova,
2 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Statalitatea Moldovei: continuitatea istorică şi perspectiva dezvoltării
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-439-7.
Disponibil online 26 January, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-921
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descentralizarea şi consolidarea capacităţii administrative a administraţiei publice locale
Popovici Angela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 3 January, 2018. Descarcări-18. Vizualizări-679
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul Brexit asupra politicii europene de securitate şi apărare
Popovici Corneliu , Popovici Angela
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Managementul politicilor de securitate al Uniunii Europene în Europa de Sud-Est
2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-444-1.
Disponibil online 24 January, 2018. Descarcări-119. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leadership-ul administrativ – o nouă paradigmă a administrației publice
Popovici Angela1 , Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Preşedenţia Republicii Moldova
Administrarea Publică
Nr. 1(93) / 2017 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 17 March, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-1031
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Relaţiile politico-administrative: teorie şi noi abordări
Popovici Angela1 , Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-6-1.
Disponibil online 31 March, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-435
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

Consolidarea capacităţii instituţionale a administraţiei publice locale în condiţiile descentralizării administrative
Popovici Angela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Administrarea Publică
Nr. 3(87) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 29 September, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-528
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delegarea eficientă în cadrul instituţiilor publice
Popovici Angela , Popovici Corneliu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria şi practica administrării publice
2015. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3019-3-0..
Disponibil online 4 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Descentralizarea în Franţa: o restructurare progresivă a puterilor locale
Popovici Angela1 , Popovici Corneliu2
1 Academia de Administrare Publică, Republica Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Administrarea Publică
Nr. 4(88) / 2015 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 26 November, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 40