IBN
Close
Gureu Valeriu
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2022 - 2

Abordari teoretico-metodologice cu privire la noțiunea de carieră și managementul carierei
Gureu Valeriu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
Ediția 26. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3542-3-3.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-44. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planificarea carierei profesionale a functionarului public debutant în conditiile reformei administratiei publice
Gureu Valeriu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Contribuția tinerilor cercetători la dezvoltarea administrației publice
Ediția 8. 2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-3542-2-6 (PDF).
Disponibil online 26 September, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-183
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Aspectele și importanța comerţului electronic în condițiile pandemice
Bădărău Elena , Gureu Valeriu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Teoria și practica administrării publice
2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3492-6-0.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-92. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comerțul electronic in epoca proceselor de globalizare
Bădărău Elena , Gureu Valeriu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Strategia Securității Uniunii Europene în contextul Metamorfozelor Relațiilor Internaționale
Vol.1. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-873-9.
Disponibil online 4 June, 2021. Descarcări-90. Vizualizări-625
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Eficiența managementului administrativ prin prisma planificării şi dezvoltării carierei profesionale
Bădărău Elena , Gureu Valeriu
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Rolul instituţiilor democratice în asigurarea protecţiei drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3492-4-6.
Disponibil online 8 November, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Controlul – element prioritar al procesului managerial în domeniul securității și ordinii publice
Nastas Andrei1 , Gureu Valeriu2
1 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Materialele Conferinței științifico-practice internaționale „Spaţiul european de securitate: provocări, oportunităţi, perspective de integrare”
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-717-6.
Disponibil online 18 February, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele administrației ministeriale în contextul armonizării legislației naționale la standardele europene
Stamatin Ştefan1 , Gureu Valeriu2
1 Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova ,
2 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 27 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-463
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problems of the ministerial administration in the context of the harmonization of the national legislation with the european standards
Stamatin Ştefan1 , Gureu Valeriu2
1 Academy “Stefan cel Mare” of MIA of the Republic of Moldova,
2 Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(15) / 2019 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 28 September, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-470
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Reforma administrației ministeriale: prioritate națională a statului în condițiile integrării europene
Gureu Valeriu
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 12 August, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Asigurarea și menținerea ordinii publice prin prisma administrației ministeriale
Gureu Valeriu1 , Bîrgău Mihail2
1 Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova ,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 2(302) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 23 February, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-700
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul administrației ministeriale în vizorul doctrinei europene
Gureu Valeriu
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 3(303) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 17 April, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legalitatea - principiu fundamental al procesului administrației ministeriale din perspectivele dreptului comparat
Gureu Valeriu
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 4(304) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 18 April, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-632
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul principiilor în sistemul administrației ministeriale: prioritate națională a statului pentru integrarea europeană
Gureu Valeriu
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 7(307) / 2017 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 26 July, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-614
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Legalitatea - principiu fundamental al procesului administrării ministeriale din perspectiva dreptului comparat
Gureu Valeriu
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 August, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-656
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Integrarea economică a Uniunii Europene în contextul dreptului internaţional al afacerilor
Gureu Valeriu
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2013 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 February, 2015. Descarcări-22. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Extinderea zonei UE-NATO in contextul sistemului internaţional
Gureu Valeriu
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 4 February, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-584
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Sistemul judiciar în contextul doctrinelor constituţionale comparate
Bîrgău Mihail , Gureu Valeriu
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 6 / 2008 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-601
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Administrarea ministerială în contextul integrării europene
Gureu Valeriu
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Anuar Ştiinţific al Institutului de Relaţii Internaţionale
Nr. 5 / 2007 / ISSN 1857-1840
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 18 of 18