IBN
Close

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Hits: 1 Unique visitors: 1
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Vaşchite Inna Dariusovna - 1. Descărcări - 3. Vizualizări - 350.
Articole în reviste din RM - 1.
xls PDF

2013 - 1

Изучение социально-психологических факторов, влияющих на формирование и развитие депрессивных реакций различного генеза у студентов вузов
Вашките Инна
1 Харьковская медицинская академия последипломного образования
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 /ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1