IBN
Close
Hits: 7 Unique visitors: 7
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Vaşchite Inna Dariusovna - 1. Descărcări - 3. Vizualizări - 373.
Articole în reviste din RM - 1.
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2013 - 1

Изучение социально-психологических факторов, влияющих на формирование и развитие депрессивных реакций различного генеза у студентов вузов
Вашките Инна
Харьковская медицинская академия последипломного образования
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 3 / 2013 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1