IBN
Close
Hits: 11 Unique visitors: 11
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Lobuneţ Anna Iurievna - 1. Descărcări - 4. Vizualizări - 161.
Articole în reviste din RM - 1.
XLS PDF DOC
ISO 690-2012

2013 - 1

Психическое здоровье и дезадаптация студентов-инвалидов в период обучения в высших учебных заведениях
Лобунец Анна
Харьковская медицинская академия последипломного образования
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1