IBN
Close
Lobuneţ Anna Iurievna
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului

Articole în reviste din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2013 - 1

Психическое здоровье и дезадаптация студентов-инвалидов в период обучения в высших учебных заведениях
Лобунец Анна
Харьковская медицинская академия последипломного образования
Psihologie, revista ştiinţifico-practică
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-2502 / ISSNe 2537-6276
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1