IBN
Close
Romaniuc Dumitru
(4)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2023 - 1

Utilizarea magnificării în practica stomatologică
Romaniuc Dumitru , Istrati Dorin , Fala Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 1(62) / 2023 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 30 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Modern methods of three-dimensional filling of the endodontic system
Teaca Dumitru , Romaniuc Dumitru
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Particularitățile ultrasonografiei și termografiei infraroșii mușchilor masticatori in normă și patologie.
Romaniuc Dumitru , Bordeniuc Gheorghe , Golovin Boris , Lacusta Victor , Fala Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 1(46) / 2018 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 6 June, 2018. Descarcări-19. Vizualizări-702
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Coffee consumption influence upon the clinico-neurophysiological manifestations of primary sleep bruxism
Lacusta Victor1 , Fala Valeriu1 , Romaniuc Dumitru1 , Bordeniuc Gheorghe1 , Fala Paula2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(60) / 2017 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 18 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-909
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Etiopatogeneza bruxismului nocturne
Romaniuc Dumitru
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(72) / 2017 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 10 October, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda reflexo-bruxism reglatorie: eficienţa în funcţie de nivelul stresului emoţional
Romaniuc Dumitru
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 18 May, 2017. Descarcări-25. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea diagnosticului dereglărilor vegetative în sistemul stomatognat la pacienții cu bruxism nocturne sub influența substanțelor psihoactive
Romaniuc Dumitru , Bordeniuc Gheorghe , Fala Paula , Lacusta Victor , Fala Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 7

Analiza fractală a proceselor de reglare vegetativă la pacienţii cu bruxism
Lacusta Victor12 , Fala Valeriu1 , Bordeniuc Gheorghe1 , Romaniuc Dumitru1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 April, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bruxismul diurn și factorii cotidieni (studiu preliminar)
Fala Valeriu1 , Lacusta Victor2 , Bordeniuc Gheorghe1 , Golovin Boris1 , Romaniuc Dumitru1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM
Medicina stomatologică
Nr. 3(40) / 2016 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 22 November, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-997
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficienţa tratamentului stomatologic în asociere cu metodele biofeedback la pacienţii cu bruxism nocturn
Romaniuc Dumitru
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi posibilităţi de individualizare a tratamentului bruxismului nocturn prin aprecierea reflexului ocluzal (masseter inhibitory reflex)
Romaniuc Dumitru
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile manifestărilor clinice ale bruxismului nocturn primar în funcţie de vârsta pacienţilor
Romaniuc Dumitru
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(40) / 2016 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 22 November, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-744
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Profesiile şi statutul psihoemoţional la persoane sănătoase şi cu bruxism nocturn primar în funcţie de vârstă
Lacusta Victor12 , Fala Valeriu1 , Romaniuc Dumitru1 , Bordeniuc Gheorghe1 , Fala Paula1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorilor cotidieni în declanşarea/menţinerea manifestărilor clinice ale bruxismului
Fala Valentina1 , Lacusta Victor12 , Bordeniuc Gheorghe1 , Romaniuc Dumitru1 , Fala Paula1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Physiology and Sanocreatology
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-646
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Tratamentul abraziunii dentare provocate de bruxism prin metoda restaurării directe dirijate.
Romaniuc Dumitru , Fala Valeriu , Burlacu Valeriu , Nistor Lilian , Gospodaru Ştefan , Bolun Radu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 11 February, 2014. Descarcări-36. Vizualizări-1244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tratamentul proceselor inflamatorii apicale prin tehnica condensării la cald a gutapercii cu ajutorul Diagun şi Diapen
Gospodaru Ştefan , Fala Valeriu , Burlacu Valeriu , Nistor Lilian , Bolun Radu , Romaniuc Dumitru
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 4(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 11 February, 2014. Descarcări-20. Vizualizări-978
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea anselor SONICretro in tratamentul chirurgical endodontic
Bolun Radu , Fala Valeriu , Burlacu Valeriu , Romaniuc Dumitru , Gospodaru Ştefan
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Medicina stomatologică
Nr. 3(28) / 2013 / ISSN 1857-1328
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-15. Vizualizări-1025
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17